De regio's

In en rond de hoofdstad – ook wel de Metropoolregio Amsterdam – is het in de spits druk op de wegen. Aan deze spitsdrukte wilden het bedrijfsleven, het Rijk en regionale en lokale overheden iets doen. Onder de noemer Beter Benutten verbeterden deze partners de reistijd op de drukste knelpunten in de spits met 10 procent. Vanaf 2018 moest het effect merkbaar zijn op de weg.

De aanpak van de regio Arnhem-Nijmegen bouwde voort op de Slim Werken Slim Reizen-aanpak en richtte zich vooral op gedragsbeïnvloeding van reizigers. De regio wilde er zo voor zorgen dat er 2.400 meer reizigers de spits konden mijden.

Het programma Beter Benutten Brabant pakte de belangrijkste regionale knelpunten aan en maakte het mobiliteitssysteem robuuster. Het programma omvatte maatregelen op het gebied van Intelligent Transport Systems (ITS), het verknopen van netwerken, mobiliteitsmanagement/Het Nieuwe Werken, verkeersmanagement en infrastructurele maatregelen.

De regio Groningen-Assen zorgde voor Beter Benutten-maatregelen die bijdroegen aan het beheersen van het exploitatietekort bij het OV en de gevolgen van de ombouw van de Zuidelijke Ringweg Groningen moesten opvangen.

De regio Haaglanden investeerde in fietsroutes en zorgde met een gerichte gebiedsaanpak voor een duurzame integratie van vervoermanagement in de bedrijfsvoering. Daarvoor werkte Haaglanden nauw samen met werkgevers in Den Haag, Zoetermeer, Delft en Leiden.

Leeuwarden wilde een duurzame gedragsverandering in reizen en werken bereiken en de congestie op fileknelpunten in de regio met circa 10% reduceren. Zo wil Leeuwarden een bereikbare stad blijven.

Maastricht Bereikbaar had als doel om 10% van de autonome groei van het autoverkeer op de belangrijkste routes op te vangen. Voor forenzen, bezoekers en inwoners van Maastricht en de regio en goederenvervoer was er een samenhangend pakket van maatregelen. Het ging om een combinatie van alternatieven voor de auto.

Het is druk op de wegen, het spoor, de fietspaden en het water in de regio Midden Nederland. Verschillende overheidsorganisaties én bedrijven in Midden Nederland hebben 50 creatieve en innovatieve projecten bedacht om samen de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren en tegelijkertijd de economie te laten groeien.

Een goede bereikbaarheid in de Rotterdamse regio is van levensbelang voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Rotterdam is ter wereld één van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen, een economisch kerngebied.

In de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) werkten overheid en bedrijfsleven intensief samen. Inzet daarbij was het woon-werkverkeer beter over de dag te spreiden zodat er minder spitsverkeer zou zijn.

Het Twentse Beter Benutten programma zette in op de economische bereikbaarheid van de regio. De maatregelen uit het programma waren er primair op gericht om de drukte op de stedelijk invalswegen te verminderen, evenals op de snelwegen A1/A35.

De maatregelen in het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad richtten zich vooral op een betere doorstroming bij de afrit Zwolle Centrum, het knooppunt Willemskade, Stationsentree Binnenring/Hanzepoort en knooppunt Vechtstraat.