iVRI-primeur voor Noord-Nederland

De Beter Benutten-regio’s Groningen-Assen en Leeuwarden hebben als eerste regio’s alle afgesproken bestellingen voor iVRI’s (intelligente verkeerregelinstallaties) in het kader van Talking Traffic definitief afgerond. Het gaat in totaal om 26 iVRI’s, zestien voor de regio Groningen-Assen en tien voor de regio Leeuwarden. In november wordt gestart met de aanpassing van de installaties (iVRI’s) om de verkeerslichten slim op het verkeersaanbod te laten anticiperen en het verkeer te regelen.

Slimme verkeerslichten passen perfect binnen de ambitie van de noordelijke provincies om proeftuin te zijn voor toekomstige mobiliteitsoplossingen. ‘Als Regio Groningen-Assen bieden we graag ruimte aan technologische vernieuwing en intelligente mobiliteitsoplossingen. We willen met belangrijke technologische vernieuwingen wereldwijde spelers naar Noord-Nederland trekken en zo onze economie stimuleren. Daar past de iVRI perfect in’, stelt Henk Brink, Triolid Beter Benutten.
Edwin Papjes, projectmanager regionale implementatie: ‘In Assen ligt al een glasvezelnetwerk en in Loppersum stellen we het eerste supersnelle 5G-netwerk op het platteland beschikbaar. Met de iVRI's kunnen we het verkeer beter en sneller laten doorstromen, wat ook van belang is voor de economie.’ Brink en Papjes zijn trots op deze iVRI-primeur, omdat het ook een resultaat is van twintig jaar vrijwillige samenwerking tussen de wegbeheerders in Noord-Nederland.

Sebastiaan Mulder, projectmanager regio Leeuwarden, ziet iVRI’s als een instrument om het wegennet zo efficiënt mogelijk te gebruiken. ‘In en om Leeuwarden is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de infrastructuur. Hierdoor is de capaciteit van het wegennet enorm verbeterd. Om deze capaciteit zo efficiënt mogelijk te gebruiken, ziet de gemeente Leeuwarden het toepassen van iVRI’s als één van de instrumenten die dit kunnen bewerkstelligen. Eerst zal dit zijn door middel van informeren, en indien nodig kan in de toekomst hiermee ook gestuurd worden.’

24 oktober 2017