Marktplaats Mobiliteitsdata

In het mobiliteitsdomein vormt data de grondstof voor uiteenlopende informatiediensten, de input voor vele onderzoeken, de basis voor beleidsadviezen en het fundament voor overheidsbeleid. Op dit moment zijn weliswaar al veel datasets beschikbaar, maar er ontbreekt een overzicht van aanbieders, potentiële afnemers, kwaliteitsaspecten, format, gebruiksmogelijkheden en voorwaarden.

Gezien de verwachte ontwikkelingen op het gebied van coöperatieve ITS zullen de hoeveelheid datasets exponentieel toenemen in de komende twee tot vier jaar. Als gevolg daarvan is een helder en transparant inzicht in de vraag en aanbod van mobiliteitsdata van groot belang. Daarom wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘marktplaats mobiliteitsdata’.

Concretisering

Verschillende experts hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de concretisering van dit idee: wat moet zo’n marktplaats doen, wat valt er te halen en te brengen? In februari 2015 is besloten de samenwerking aan te gaan met Monotch om de Marktplaats Mobiliteitsdata te ontwikkelen. Overall doel is om alle data die beschikbaar is toegankelijk en verhandelbaar te maken. In dit concept moeten vraag en aanbod op het gebied van mobiliteitsdata elkaar kunnen vinden.

Marktplaats voor data

In samenwerking met Monotch is een digitale catalogus ontwikkeld, waarin alle data kan worden opgeslagen. Bij oplevering van het project zal alle relevante data terug te vinden zijn op www.marktplaatsvoordata.nl.

In het nieuws