Slimmer, leuker en aantrekkelijker op weg

Beter Benutten ITS werkt aan een betere doorstroming op het wegennet. Zowel binnen als buiten de stad. Door ‘intelligentie’ toe te voegen aan mobiliteit verkorten we de reistijd van deur tot deur. Van 2015 tot en met 2017 wil Beter Benutten met intelligente transportsystemen (ITS) een flinke stap vooruit maken. Door in het vervolgprogramma te focussen op zeven thema’s willen we het verschil maken. In het reisgedrag van de reiziger of transporteur en voor een leefbare, bereikbare en aantrekkelijke stad. 

Klaar voor de toekomst

Beter Benutten Vervolg-ITS (BBV-ITS) heeft een dubbele doelstelling: meetbare reistijdeffecten vóór 2018 in specifieke regio’s en een duurzame doorontwikkeling ná 2018. Het ITS-programma helpt deze doelen bereiken door gezamenlijke maatregelen, die landelijk, regionaal en lokaal effect hebben. De komende jaren willen we intelligente transportsystemen en diensten op grote schaal uitrollen, in meer regio’s en met voldoende gebruikers. Ook technisch en commercieel willen we doorgroeien. Met als doel: duurzaam continueerbare intelligente diensten die minder of niet van blijvende overheidsinvesteringen afhankelijk zijn.

Het BBV-ITS-programma geeft invulling aan de transitiepaden die overheid en markt hebben uitgestippeld in de ‘Routekaart Beter Geïnformeerd op Weg’. Intelligentie in en rond de auto zal de communicatie tussen voertuigen en de wegkant ondersteunen. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om autonoom te rijden.

"We zien C-ITS als de volgende stap in onze dienstverlening. Maar zo’n vooruitstrevende oplossing kun je niet alleen realiseren, daarvoor heb je een ecosysteem waarin specialisten vanuit verschillende vakgebieden bereid zijn hun krachten te bundelen. En daarin zit ‘m nu net de kracht van dit Partnership Talking Traffic: het vormt een katalysator, die deze spelers samenbrengt en het voor elk van hen mogelijk maakt om deze innovaties op korte termijn op de markt te brengen. Een unieke kans, die wij dan ook met beide handen aangrijpen."

Be-Mobile, Mobility Data Service Provider

Maatwerk

Persoonlijke, privaat aangeboden diensten beïnvloeden individueel gedrag voor én tijdens de reis. Denk aan het vertrektijdstip, de vervoerskeuze, de gekozen route of een goed alternatief daarvoor, snelheden, adviezen over in- of uitvoegen en tijdige waarschuwingen voor gevaren.

Het belang en het gebruik van deze intelligente diensten is voor iedere doelgroep anders. Voor forenzen die gewend zijn een vaste route te rijden, bieden ITS-diensten vooral gemak, brandstof- en tijdbesparing. Voor zakelijke reizigers scheelt het twee of drie afspraken op een dag. Ze krijgen gerichte adviezen over de snelste opties bij incidenten, evenementen, tijdens de ‘last mile’ in het stedelijk gebied, rondom beschikbare parkeergelegenheden of over laad- en losplekken voor vrachtverkeer.

Maar ITS biedt ook comfort door zekere en actuele aankomsttijden te tonen. Bovendien maakt ITS het mogelijk om voertuigen en kruispunten met elkaar te laten communiceren en zo gericht voorrang te verlenen aan specifieke doelgroepen als OV, fietsers of zwaar vrachtverkeer.

Kansen voor steden

Intelligente mobiliteit maakt de reis niet alleen gemakkelijker, goedkoper en aantrekkelijker voor de reiziger of het bedrijfsleven. Ook voor steden biedt het kansen doordat onnodige en ongewenste kilometers in de stad afnemen. Tijdens schooltijden geen verkeer langs scholen, geen lange zoektochten naar vrije parkeerplaatsen of beschikbare laad- en losplaatsen en geen onnodige files bij evenementen. Met gebruik van ITS kunnen we de stad en omgeving veiliger, leefbaarder, beter bereikbaar en economisch interessanter maken.

Slimme deals

Beter benutten ITS bevordert dat marktpartijen, gebruikers en overheid elkaar vinden. De markt is aan zet. Marktpartijen ontwikkelen slimme oplossingen op maat voor reizigers. Als veel reizigers zo’n dienst gebruiken, worden deze diensten en technieken rendabel én worden ze doorontwikkeld. 

Beter Benutten prikkelt de markt om gezonde verdienmodellen te ontwikkelen, koppelt belangrijke spelers aan elkaar en zorgt samen met het programma Connecting Mobility dat aan randvoorwaarden wordt voldaan. Beter Benutten streeft naar ‘slimme deals’, waarmee reizigers beter worden bediend, bedrijven geld verdienen en onnodige kosten besparen en steden beter bereikbaar worden.

Stakeholders

Diverse private stakeholders zijn gebaat bij nieuwe intelligente voorzieningen en diensten. Verzekeraars, werkgevers, leasebedrijven, fleetowners, evenementenorganisatoren kunnen hun kosten verminderen en opbrengsten vergroten door meer inzicht te krijgen in reis- en rijgedrag van hun doelgroepen. In Beter Benutten wordt samenwerking gezocht met deze partijen om te kijken hoe zij vanuit hun zakelijk belang kunnen profiteren van intelligente diensten. Dat versterkt de ontwikkeling van klantgerichte functionaliteiten in nieuwe diensten en stimuleert een toekomstbestendige markt.