Blauwe Golf Verbindend

Het begrip Blauwe Golf doelt op een vlotte doorvaart voor schepen, met weinig oponthoud voor het wegverkeer door openstaande bruggen. In bredere zin gaat Blauwe Golf over alle voorzieningen die een betere doorstroming en reistijdwinst opleveren voor verkeer over het water en ook op de weg daar waar water en wegen elkaar kruisen.

Die tijdwinst is te behalen door een betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, de scheepvaart en het wegverkeer. Vooral informatie over openingstijden van sluizen en bruggen en de beschikbaarheid van ligplaatsen in de haven zorgt voor snellere doorstroming.

Blauwe Golf Verbindend omvat vier innovatieve regionale projecten op het gebied van informatie-uitwisseling, ieder met een eigen focus. Het gemeenschappelijke doel is om vervoer over water aantrekkelijker te maken voor verladers en vervoerders en de verkeershinder als gevolg van brugopeningen te verminderen. Schippers komen vlotter en soepeler op de plaats van bestemming door de vaarsnelheid op de nieuwe informatie aan te passen.

Herbert Ticheloven, projectmanager Blauwe Golf:
"Het BMS neemt niet het werk over van de brugbedienaar, maar geeft hem advies over het gunstigste tijdstip om de brug te openen. Met informatie over de situatie op de weg, het spoor en de in aantocht zijnde schepen. Daarna geeft hij de brugopeningstijd door aan de scheepvaart en die kan de vaarsnelheid daarop aanpassen."

Door slim geplande brugopeningen vermindert het oponthoud voor het wegverkeer. Informatie over het tijdstip dat een brug opengaat, bevordert de doorstroom voor het wegverkeer omdat automobilisten hun reisgedrag flexibel kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld door later te vertrekken of een andere route te kiezen.

Danny de Roo, adviseur bereikbaarheid, Havenbedrijf Rotterdam:
"BLIS zorgt voor een efficiënter logistiek proces in de haven. Nu is er nog alleen nog de website, bedoeling is dat de markt deze ligplaatsinformatie oppikt en een goede apps ontwikkelt. Dat hopen we hiermee te stimuleren."

Vier aansprekende projecten

1. Schippers en automobilisten kunnen via realtime informatie anticiperen op de opening van de brug.

In Zuid-Holland zijn data uit verschillende informatiesystemen samengebracht in een database. Op die manier komt veel reisinformatie bij elkaar en die gegevens worden in realtime doorgegeven aan reizigers op het water en op de weg. Bijvoorbeeld, de informatie van een brugoperator die aangeeft
dat een bepaalde brug over tien minuten opengaat en ongeveer vijf minuten open blijft. Dat is ook van belang voor ambulances, bussen en ander lokaal wegverkeer. Navigatiesystemen of apps kunnen deze informatie gebruiken en weggebruikers informeren over een alternatieve route of de vertraging.

 

2. Sneller vaarpad door gecoördineerde brugopeningen zorgt voor grote tijdwinst.

Noord-Holland heeft in 2014 het concept Vaarpadplan getest op de Westelijke Staande Mastroute Deze route wordt vooral gebruikt door de recreatievaart. Op een vaartraject dat normaal gemiddeld zo’n negen uur in beslag neemt – het traject tussen de A9 en A44 dat onder andere door Haarlem loopt - werden de brugopeningen op elkaar afgestemd. Rekening houdend met de de gemiddelde
snelheid die de schepen varen, gaan de bruggen op vaste tijden open. Zo ontstaat er een open vaarpad en kunnen de schepen met staande mast in konvooi het traject dat gemiddeld zo’n negen uur in beslag neemt nu in de helft van de tijd afleggen. De aangepaste openingstijden van de bruggen op de A9 (Zijkanaal C) en de A44 (Kaagbrug) zorgen voor de grootste tijdswinst.

 

3. Brug Management Systeem berekent het ideale moment voor de brugopening

De adviesapplicatie BMS - het Brug Management Systeem - geeft brugwachters advies over het beste moment om de brug te openen. Aan de hand van actuele informatie over de situatie op de weg, het
openbaar vervoer en over de openingstijden van nabijgelegen bruggen berekent het BMS het ideale tijdstip. De brugopeningstijden komen ook beschikbaar voor de Nationale Databank wegverkeersgegevens en daarmee voor navigatie- en verkeersinformatiesystemen.

 

4. Binnenschippers zien via BLIS waar vrije ligplaatsen zijn in de haven.

Het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) is een informatievoorziening voor binnenvaartschippers. De schipper kan op de website de actuele bezetting zien van de openbare binnenvaart ligplaatsen in de haven van Rotterdam. Een kaart geeft precies aan waar er een vrije plaats is, hij hoeft dus niet te zoeken. Minder onnodige vaarbewegingen zorgen voor lagere brandstofkosten, minder uitstoot en een betere doorstroming in de haven.

 

 

Video

Onderstaande video laat beeldend zien wat Blauwe Golf inhoudt en wat er de voordelen van zijn.