Gespreksrondes gebruikstoepassingen C-ITS

Voor het vervolg van Beter Benutten willen we de programmadoelstellingen bevorderen door het breder toepassen van intelligente transport systemen (ITS). We onderscheiden binnen het werkveld ITS zeven thema’s. Een van deze thema’s is C-ITS. De C staat voor Coöperatief.

Scopingsgesprekken

Om tot haalbare en werkbare gebruikstoepassingen te komen, organiseert Beter Benutten in de periode april t/m juni 2015 diverse scopingsgesprekken, waar markt en overheid hun ambities, wensen, roadmaps en visie op haalbaarheid uitspreken. Om tot heldere gebruikstoepassingen te komen worden aan diverse tafels gesprekken gevoerd over de onderwerpen:

  • Intelligente Kruispunten
  • Data
  • In-car technieken
  • Diensten
  • VRI
  • Coöperatieve technieken

Rondom elk onderwerp worden twee gespreksrondes georganiseerd. In de eerste ronde kijken we per onderdeel van de keten naar de verschillende gebruikstoepassingen. In de tweede ronde delen vertegenwoordigers van iedere tafel hun resultaten. Samen bespreken ze welke afspraken er tussen betrokken spelers in de betreffende keten gemaakt moeten worden om de gebruikstoepassingen binnen de looptijd van Beter Benutten van de grond te laten komen.

Verslagen

De uitkomsten van de gesprekken zijn voor een ieder inzichtelijk. Na ieder gesprek is een verslag opgesteld. De verslagen zijn hieronder te raadplegen. Deze verslagen dienen eveneens als input voor het Plan van Aanpak voor het thema C-ITS voor het vervolgprogramma van Beter Benutten.