Samenwerken met werkgevers

Beter Benutten streeft naar een innovatieve manier van samenwerken tussen Rijk, regio en bedrijfsleven. Met ‘bedrijfsleven’ bedoelen we hier alle partijen die het gedrag van groepen reizigers kunnen beïnvloeden, zoals werkgevers, ziekenhuizen en scholen. Zij werken in hun eigen omgeving aan oplossingen. Maar ook aanbieders van (mobiliteits)producten en diensten dragen bij aan een betere bereikbaarheid. Er zijn verschillende vormen denkbaar van samenwerking met de markt.

Schakel met bedrijven

In de meeste Beter Benutten-regio’s is een mobiliteitsmakelaar/regisseur of projectmanager aangesteld als schakel tussen overheid en bedrijfsleven. Deze intermediair onderzoekt welke bedrijven willen deelnemen aan de Beter Benutten-aanpak en welke maatregelen voor hen geschikt zijn om te zorgen dat minder werknemers in de spits terechtkomen.

Bestuurlijk trio

Ook is in iedere regio een CEO van een toonaangevend bedrijf aangesteld in het bestuurlijk trio van Beter Benutten. Deze persoon vertegenwoordigt in dit trio het regionale bedrijfsleven en denkt actief mee over de wijze van samenwerken met werkgevers. Dit noemen we de werkgeversaanpak.

Werkgeversaanpak

Uiteindelijk is die werkgeversaanpak structureel. Bedrijven worden geïnspireerd mobiliteitsvraagstukken gezamenlijk aan te pakken, wat op termijn kan leiden tot een netwerk van ondernemingen die (maatwerk)projecten op het gebied van bereikbaarheid samen oppakken en uitvoeren. Een goed voorbeeld is het programma IJmond Bereikbaar dat nu ongeveer 1,5 jaar loopt. Van 10-pilotbedrijven met ongeveer 50 deelnemers dat in mei 2015 startte is hun fietsstimuleringsprogramma ‘Goed op weg – op de fiets’ uitgegroeid tot een betrokken, enthousiaste community van 170 bedrijven, die samen ruim 2550 werknemers hebben aangemeld.

Mobiliteitsdiensten

Marktpartijen zetten zich ook in voor een betere bereikbaarheid, door innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden. Meerdere initiatieven gingen van start. Zo is in Rotterdam de Marktplaats voor Mobiliteit opgezet, een online platform met mobiliteitsdiensten die werknemers helpen slimmer naar hun werk te reizen. En in Utrecht ging in 2014 het project Anders op Weg van start, waarbinnen de creatieve industrie werd uitgedaagd om slimme oplossingen te bedenken voor verkeersdrukte en files.

Publiek-private samenwerking

In projecten als bovenstaande is sprake van cofinanciering van publieke en private partijen. Daarmee wordt binnen Beter Benutten veel ervaring  opgedaan. Vanuit de markt komen ook steeds meer verzoeken om op een nieuwe manier met de overheid samen te werken. Daarom wordt ook in het vervolgprogramma van Beter Benutten geëxperimenteerd met nieuwe manieren van publiek-private samenwerking. Uiteindelijk doel is om een markt van vraag en aanbod naar producten en diensten te laten ontstaan op het gebied van slim werken en slim reizen, waarbij de rol van de overheid verandert.