Samenwerken met werkgevers

Samenwerking met bedrijven is een belangrijke pijler van Beter Benutten. In de ochtend- en avondspits bestaat de grootste groep reizigers uit forenzen. De werkgeversaanpak is erop gericht een deel van deze forenzen minder of niet in de spits met de auto te laten reizen.

In elke regio is een netwerk van werkgevers ontstaan. Dat is pure winst: op netwerkbijeenkomsten leren aangesloten werkgevers van elkaar en werken samen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. In de meeste gevallen functioneert een mobiliteitsmakelaar of -regisseur als schakel tussen de overheid en het netwerk van bedrijven. Deze bemiddelaar motiveert bedrijven om aan de Beter Benutten-aanpak deel te nemen. Bovendien helpt de mobiliteitsmakelaar bij de keuze, de uitwerking en invoering van maatregelen die voor bedrijven het meest geschikt zijn.

De maatregelen binnen de werkgeversaanpak zijn divers en afgestemd op de specifieke situatie van het gebied en de deelnemende werknemers. Ze variëren van het bevorderen van het fiets- en OV-gebruik, invoeren van flexibel werken tot het aanscherpen van parkeerbeleid. Bij het ontwerpen en uitvoeren van de maatregelen is ingezet op het behalen van structurele effecten.

Lessen en kansen voor de toekomst

Maatregelen gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid kunnen heel goed samengaan met bedrijfsdoelen van werkgevers. Voorbeelden daarvan zijn kostenreductie, goed werkgeverschap, de gezondheid van werknemers en maatschappelijk verantwoord ondernemen door het CO₂-effect van maatregelen.