‘Alleen door te combineren kun je voor echte verandering zorgen’

Met Mobilty Movez voortduren we voort op we in Brabant al doen: zoeken naar vernieuwingen in mobiliteit. We zien dat er ontzettend veel speelt op mobiliteitsgebied. Het zelfrijdend vervoer zit in de lift, net als elektrisch vervoer. Bovendien komen er steeds meer deelsystemen. Momenteel worden al deze componenten los van elkaar vanuit techniek gedreven verder ontwikkeld. Wij geloven echter dat een combinatie van deze stromen pas voor échte verandering gaat zorgen.

De combinatie is noodzakelijk

Door deze combinatie moet je het vervoerssysteem eigenlijk geheel opnieuw indelen. De wereld om ons heen gaat dan echt veranderen. Maar: dat gaat alleen gebeuren als het gekoppeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische auto die automatisch voor komt rijden, en alleen als jij hem daadwerkelijk nodig hebt. Het heeft dus verstrekkende gevolgen voor hoe je de ruimtelijke ordening inricht.

Bijzondere vorm van aanbesteden

In Brabant zijn we ervan overtuigd dat die gamechanger er gaat komen. Er is daarom ook investeringsgeld beschikbaar. Zoals gezegd willen we ons niet bemoeien met de technische ontwikkeling, dat zit in de markt zelf. We willen een concept laten ontstaan en met echte gebruikers testen. Hiervoor gaan we samenwerken met marktpartijen.

Momenteel werken we nog aan de voorbereiding van dit project. We zijn daarbij bezig met een bijzondere soort aanbesteding. Dit houdt in dat we op zoek zijn naar partijen die hun concept in de praktijk willen beproeven om samen met ons te ontdekken wat er nodig is om een dergelijk concept grootschalig uit te rollen. Met deze partijen gaan we een samenwerkingsverband mee aan. In de praktijk komt dit erop neer dat deze partij de vrijheid krijgt invulling te geven aan zijn ideeën en dat wij waar mogelijk de benodigde randvoorwaarden creëren door ontheffingen te verlenen of te zorgen voor datacommunicatie. We geven geen geld, maar we creëren de situatie die in hun ogen nodig is. Ter illustratie: stel dat deze samenwerkingspartner aangeeft dat ze een ontheffing voor gebruik van de busbaan langs de A70 nodig heeft, dan gaan wij dit voor ze organiseren. Hebben ze een 5G-netwerk nodig? Wij zorgen voor een marktpartij die dit uitrolt. Ze krijgen als het ware een overheid die ze ontzorgt en die dedicated voor ze werkt.

Planning

We mikken erop dat we eind 2017 met partijen in gesprek gaan, zodat er begin volgend jaar een concreet plan ligt. Daarna begint de uitvoering. In de loop van 2018 verwachten we dat de eerste veranderingen te zien zijn in het straatbeeld. En binnen 4 jaar hopen we zelfrijdend vervoer te hebben op level 4 in Brabant. Dit houdt in dat er niemand meer achter het stuur zit. Voordat dit zover is, moeten er nog flink wat obstakels worden overwonnen, denk alleen al aan regelgeving.

Mobilty Movez is een onderdeel van Beter Benutten. Daar zijn we erg blij mee, want dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat we ontwikkelingen binnen Talking Traffic direct kunnen implementeren in het project. Denk bijvoorbeeld aan innovatie op het gebied van iVri’s.

Meld je aan!

Momenteel zijn we bezig om het gesprek met geïnteresseerde partijen te organiseren. We nodigen geïnteresseerde partijen van harte uit om zich aan te melden. Dit is echt een project waar je het verschil kunt maken. Aanmelden kan via de website van Mobility Movez.

Pierre van Veggel

14 september 2017