Supermarktlogistiek

Ahold is een verlader. Dat is een partij die vracht of goederen heeft die ergens naar toe moet. Vervoerders kunnen zich aanbieden om die vracht te vervoeren. Verlader en vervoerders hebben twee behoeftes:

 • De vervoerders willen inzicht in de planning van de verlader (waar moet wanneer welke vracht naar toe)
 • De verlader wil inzicht in de prestaties van de vervoerders (werken ze volgens afspraak).

Voor Ahold en haar vervoerders komt alle informatie samen in één databank. Verschillende informatiebronnen zijn aan elkaar gekoppeld:

 • De planning van Ahold
 • De locatie van alle vrachtwagens die in opdracht van Ahold rijden
 • Het type vrachtwagens
 • Actuele verkeersinformatie (wegwerkzaamheden, ongevallen, files, etc.)
 • Actuele weersinformatie

In het project Supermarktlogistiek voegen we twee dingen aan deze databank toe:

 • Overheden krijgen toegang tot de informatie;
  • Afgestemd op behoefte en in overleg met verlader en vervoerders
  • De informatie is geanonimiseerd
 • Overheden stellen meer gegevens beschikbaar. Het gaat dan om:
  • De locaties van publieke laad- en losplaatsen
  • Venstertijdgebieden (gebieden met tijdvenster waarbinnen vrachtverkeer toegestaan wordt)
  • Milieuzones
  • Gewenste en ongewenst routes voor vrachtverkeer

Voordelen

De extra informatie maakt het mogelijk dat verladers, vervoerders én overheden met elkaar in gesprek kunnen over het verder verbeteren van distributiestromen in steden. Als bijvoorbeeld bekend is waar laad- en losplaatsen zijn, dan kan het gebruik bemeten worden. Dat kan betekenen dat er extra laad- en losplaatsen komen of dat ze kunnen komen te vervallen.

Een ander voorbeeld is het monitoren van gewenste en ongewenste routes. Wanneer het voor verladers en vervoerders niet bekend is dat er ongewenste routes zijn, dan kan men er ook geen rekening mee houden. Als het wel bekend is en je daar afspraken over maakt, dan kun je dat monitoren.

 

OpenTrip Model

Alle informatie wordt in het project door Simacan ontsloten via een open dataformaat: het OpenTrip Model. Op case-basis kan vervolgens de informatie beschikbaar worden gemaakt aan andere partijen. Zowel Ahold als Beter Benutten als Simacan vinden het namelijk belangrijk dat de informatie breder gebruikt kan worden. Het OpenTrip Model is een zogenoemde open standaard. Deze kan door iedereen gebruikt en verrijkt worden.

 

Project Supermarktlogistiek

Kortom, door het toevoegen van extra informatie en het bieden van de mogelijkheid informatie te delen, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Het project Supermarktlogistiek is een unieke kans om logistieke distributiestromen nog efficiënter te maken.