Regio Zwolle Kampen

In de regio Zwolle Kampen werken werkgevers, lokale ondernemers, culturele- en onderwijsinstellingen en overheid samen aan een bereikbare en gastvrije regio. We zetten in op een betere doorstroming van verkeer en openbaar vervoer. Het beter benutten van de bestaande infrastructuur is hierbij het uitgangspunt. We bieden reizigers aantrekkelijke reisalternatieven om ze te verleiden ofwel met een ander vervoermiddel of op een ander moment (of beide) te reizen.

bruggen over de IJssel

  

Onze ambitie

Op 1 januari 2018 hebben we minimaal 10% reistijdwinst van deur tot deur gerealiseerd. Dat wil zeggen: minder files en reizigers sneller van A naar B door groei van het aantal ketenverplaatsingen en beter benutten van de bestaande infrastructuur.

De maatregelen die we hiervoor inzetten, spelen in op structurele gedragsverandering van reizigers: forenzen, zakelijk verkeer, bezoekers van de binnenstad en van evenementen, vervoerders en verladers, scholieren en studenten. En dat alles om de regio bereikbaar te houden en daarmee gastvrij te blijven.

 

Maatregelcategorieën

Om onze ambities te verwezenlijken werken we binnen de regio Zwolle Kampen via vier kansrijke maatregelcategorieën aan bereikbaarheid.

1. Gebiedshericht Benutten

Werkgevers, publiekstrekkers en verladers hebben veel invloed op de wijze waarop personen en goederen van herkomst naar bestemming komen. Met gebiedsgerichte benuttingsmaatregelen faciliteren we deze partijen in acht prioritaire gebieden in Zwolle en Kampen om ander reisgedrag bij hun reizigers te stimuleren. Zwolle heeft zes prioritaire gebieden (Hessenpoort, Oosterenk en Vrolijkheid, A28 Centrumzone, Voorst en Voorsterpoort en Hanzeland). In Kampen in Kampen zijn de prioritaire gebieden Spoorlanden en industriegebied Zuiderzeehaven/Haatland/De Greente.

2. ITS / Verkeersmanagement

Via internet, apps, navigatie- en communicatiesystemen is er steeds meer reisinformatie beschikbaar. Deze informatie kan reizigers helpen de reis slim te plannen, een ander vervoermiddel te kiezen of een andere route te kiezen. Beter Benutten Zwolle Kampen en andere Beter Benutten regio’s faciliteren marktpartijen om reisinformatiediensten te ontwikkelen en aan te bieden aan reizigers.

3. Ketenmobiliteit

Ketenmobiliteit is de combinatie van verschillende vervoerswijzen (auto, OV, fiets) tijdens een reis van A naar B. In Zwolle-Kampen zijn er volop mogelijkheden om de belangrijkste vervoersketens te stimuleren, op te waarderen en efficiënter te maken. Dit maakt dat reizigers makkelijker overstappen of een ander vervoermiddel kiezen.

4. Logistiek en water

Verladers en goederenvervoerders kunnen voor hun reis van en naar Zwolle-Kampen kiezen uit verschillende vervoersmiddelen en wijzen voor het vervoeren van vracht. Met gerichte maatregelen kan deze doelgroep gestimuleerd worden (een deel van) het vervoer over de weg te vervangen door vervoer via water (de modal-shift). Ook kunnen verladers en goederenvervoerders geprikkeld worden de logistieke processen efficiënter en vaak duurzamer te organiseren.

Onderwijs

Onder de vlag van Beter Benutten Decentraal Spoor is in 2015 een Plan van Aanpak over onderwijsgerichte maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen sluiten aan op de werkwijze in het kader van Beter Benutten regio Zwolle Kampen. Het Plan richt zich op studenten en scholieren in het Openbaar Vervoer, meer specifiek de regionale treintrajecten Emmen-Zwolle en Enschede-Zwolle in de ochtendspits. Het doel is tot 1 januari 2018 zoveel mogelijk de piek van de ochtendspits in zowel trein als bus af te vlakken, waardoor het openbaar vervoer in de regio Zwolle in piek- en daluren zo gelijk mogelijk wordt belast.

 

Samen met koplopers

Regio Zwolle Kampen is een compacte regio waarin we samenwerken op thema’s waar we elkaar versterken en samen een beter resultaat kunnen bereiken. Binnen Beter Benutten Zwolle Kampen werkt een selecte groep werkgevers, publiekstrekkers en verladers samen aan een gastvrije en bereikbare regio. Zij vormen samen het koplopersteam dat samen werkt om ander reisgedrag bij onder andere medewerkers of bezoekers te realiseren. Met de koplopers zet Beter Benutten acties op die de bereikbaarheid vergroten. Deze acties kunnen bovendien ook bijdragen aan een duurzamere onderneming, goedkopere bedrijfsprocessen of een beter imago voor het bedrijf.