Slim Reizen Stedendriehoek

De regio Stedendriehoek bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Deze regio neemt sinds eind 2013 deel aan het Beter Benutten programma. De regio voert dit programma uit onder de noemer Slim Reizen Stedendriehoek.

De Stedendriehoek gaat aan de slag met een programma waarin een intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven centraal staat. Inzet daarbij is het woon-werkverkeer beter over de dag te spreiden zodat er minder spitsverkeer is.

Maatregelen

Uit een verkeersanalyse in de regio is gebleken dat de grootste knelpunten op de schakels tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet te vinden zijn. Daarnaast zorgen incidenten op de hoofdwegen voor knelpunten. In het programma voor de Stedendriehoek zet de regio in op informatie voor weggebruikers over alternatieve routes bij incidenten en alternatieven voor vervoer als het erg druk is op de weg. Ook wordt bekeken hoe het verkeer op het onderliggende wegennet vlotter kan doorstromen. De Stedendriehoek zet daarnaast in op het verbeteren van fietsverbindingen en stallingmogelijkheden. Ook wordt het bedrijfsleven in de regio ondersteund bij het nemen van maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Het gaat dan om maatregelen als het instellen van een mobiliteitsbudget voor werknemers, het nieuwe werken, het mijden van de spits en het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Multi-modaal knooppunt

Jos Penninx, portefeuillehouder verkeer en vervoer van de regio Stedendriehoek, is blij met de impuls voor de bereikbaarheid van de regio. "Samen met de verbreding van de A1 levert het Beter Benutten programma een enorme verbetering van de bereikbaarheid van de regio op. Door de goede samenwerking van overheid en bedrijfsleven hierbij verstevigen we onze positie als multi-modaal knooppunt in Oost-Nederland en dat komt onze ontwikkeling ten goede."

Kijk voor meer informatie over Slim Reizen Stedendriehoek op www.slimreizenstedendriehoek.nl.