Beter Benutten Rotterdam

Wanneer je automobilisten wilt verleiden de auto in de spits te laten staan, dan moet je zorgen dat ze een ruime keuze hebben aan alternatieven, zo luidt de Rotterdamse visie. Rotterdam met zijn internationale haven wil optimaal bereikbaar zijn want dat is goed voor de (Nederlandse) economie en voor de leefbaarheid. De aanpak was, en blijft, niet anti-auto maar wel anti-file.

Om werkgevers, werknemers en bewoners ruime keuzemogelijkheden te bieden, is de Marktplaats voor Mobiliteit ontwikkeld. Een online platform met enkele tientallen diensten die variëren van watertaxi’s, handige apps met reisadviezen, lease-fietsen, vervoer over water, auto’s op afroep en shuttlebussen die werknemers uitgerust op het werk brengen. Wil je in 90 seconden zien hoe de marktplaats werkt? Bekijk het filmpje.

Een publiekscampagne www.Filedier.nl heeft de bewustwording aangejaagd dat reizen in de spits onhandig is en dat er alternatieven zijn.

De logistieke sector wordt ondersteund door de Marktplaats voor Logistiek. Bekijk het filmpje

Ook Start-ups krijgen in Rotterdam ruim baan. Dit zijn de innovatieve diensten van de toekomst. Kijk op Rotterdam mobilitylab en naar de animatie met een korte uitleg.

De Verkeersonderneming, een samenwerkingsverband van gemeente en stadsregio Rotterdam, het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat, was de uitvoeringsorganisatie van Beter Benutten Rotterdam en blijft zich ook na afloop van het programma inzetten om Rotterdam bereikbaar te houden. VNO-NCW, MKB Rotterdam, Deltalinqs, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeenten Spijkenisse, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs.

Het doel is het bereikbaar maken en houden van Rotterdam (haven, stad en regio) door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken. De Verkeersonderneming is winnaar van het Gouden Wiel en was genomineerd voor de Eurocities Award 2014 in de categorie Cooperation.

De Rotterdamse aanpak

Crowdsourcing

Wie vanuit de Krimpenerwaard met de auto richting Rotterdam rijdt, weet als geen ander hoe druk het op de Algerabrug is. Onder de noemer ‘1.000 van de Algera’ is het instrument van crowdsourcing ingezet, en zijn Algeragebruikers via sociale media uitgedaagd met ideeën te komen om het aantal auto’s op de Algerabrug in de spits met 1.000 te verminderen. Ruim 100 mensen hebben aan deze oproep gehoor gegeven. Ongeveer 30 van hen hebben deze ideeën verder uitgewerkt. 

Ontwikkeling mobiliteitsmarkt

In de regio Rotterdam was één van de doelen het ontwikkelen van een mobiliteitsmarkt, waar werkgevers, werknemers en individuele reizigers mobiliteitsdiensten af konden nemen van serviceproviders. Ondernemers waren zo dus medeontwikkelaar van bereikbaarheidsmaatregelen en droegen financieel bij. Dit gaf maatregelen een grotere kans om structureel ingebed te raken in de samenleving, in plaats van dat zij bestaan zolang de overheid subsidieert.

Nieuwe producten en diensten moesten na 2014 op eigen benen staan of in ieder geval hierop uitzicht bieden, zonder financiële bijdrage van de overheid. Dit betekende niet dat de overheid volledig uit beeld hoefde te zijn; naast financiële stimulering zijn er immers tal van andere instrumenten denkbaar. De basis was altijd een duurzame sluitende business case.

Vraagbeïnvloeding

Het uitgangspunt van Vraagbeïnvloeding was dat we het routinegedrag van automobilisten om de auto te nemen veranderden. De Verkeersonderneming realiseerde zelf een deel van het programma, voerde het programmamanagement en monitorde effecten.

Er wordt veel gedaan voor al die mensen die geregeld in de spits reizen: woon-werkverkeer/zakelijk verkeer, vrachtverkeer en sociaal-recreatief verkeer. Dat zijn onze klanten. Op basis van de verschillende motieven van autogebruik worden passende alternatieven ontwikkeld en aangeboden. Bij voorkeur niet door De Verkeersonderneming, maar door marktpartijen.

Tweewielerregeling

De regeling waarmee werknemers met korting een tweewieler aan konden schaffen, was succesfol. Ook reizigers die regelmatig in de spits volgens een vaste route over de knelpunten reisden konden hiervan gebruikmaken. Daarbij hadden fietshandelaren een prominente rol in marketing en promotie van de regeling.

Spitsmijden

Een van de manieren om het routinegedrag van automobilisten te beïnvloeden was het maatregelenpakket spitsmijden personen. Daarvoor liep van 2008 tot en met 2012 op de A15 in het havengebied het project SpitsScoren. Van de bijna 2.000 deelnemers meden dagelijks gemiddeld ruim 800 automobilisten de ochtendspits haven-in; in de avondspits haven-uit waren dat er bijna 700. Deelnemers aan SpitsScoren gaven elke dag voor vertrek op hun smartphone aan of en hoe zij naar het werk reisden. Gedragsverandering werd zo bewust beleefd.

Spitsmijden vrachtverkeer

De Verkeersonderneming stimuleert bedrijven om logistieke oplossingen en concepten toe te passen die bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen - efficiency, service en maatschappelijk verantwoord ondernemen - én buiten de spitsuren mogelijk zijn. In de Spitsshift Top-20 werkten De Verkeersonderneming en de logistieke sector actief samen om goederenvervoer buiten de spits te organiseren. In de Spitsshift Top-20, aangevoerd door Jos Benders, voormalig topman van Lyondell Chemie, zochten directies van vervoerders, industrie en transportbedrijven samen naar mogelijkheden om buiten de spits te rijden. Voor de sector leverde dat winst op in planning, betrouwbaarheid en service.

Niet alleen de bedrijven, maar ook de chauffeurs werden aangemoedigd de spits te mijden. De nieuwe bewaakte Truckparkings in de Rotterdamse haven bieden chauffeurs een comfortabele en veilige plek voor wie tijdens de spits wil rusten. Er zijn faciliteiten als douches, wasmachines, koffie, en gratis tv en wifi. Vrachtwagenchauffeurs profiteren van voordelen als zij er parkeren tussen 15.00 uur en 18.00 uur: korting op een spitsdiner, voordelige abonnementen en sparen voor gadgets als een I-pad of smartphone.

Aanbodoptimalisatie

Het programma Aanbodoptimalisatie ging over het optimaliseren van de capaciteit van de bestaande wegen, en over het slimmer verbinden van de verschillende netwerken. Regionale wegbeheerders waren aan zet om reizigers gelijkmatig over het netwerk te verdelen. Het programma draaide niet alleen om het optimaliseren van de netwerken, maar ook om een beter gebruik ervan, bijvoorbeeld door reizigers adequaat te informeren. De Verkeersonderneming was hier programmamanager en aanjager.