Projecten innovatie

Spookfiles A58

Uitvoerende organisatie: provincie Noord-Brabant

Samenvatting: Bij het project Spookfiles A58 werken bedrijven, overheid en kennisinstellingen samen aan spookfile-apps, gebaseerd op innovatieve Talking Traffic-technieken. Talking Traffic is de verzamelnaam voor slimme technieken om voertuigen met elkaar en de weg te laten communiceren. Ze kunnen zo samenwerken om onder andere filevorming te verminderen. Hiermee willen we de doorstroming op de A58 verbeteren. Maar de ambities reiken verder: we willen een belangrijke basis leggen voor Talking Traffic in Nederland en Europa. Meer informatie op www.spookfiles.nl.

Investering: € 12 mln

Partners: Rijkswaterstaat, Be-mobile, Innovactory, V-tron, Technolution, Siemens, Vialis, Simacan, Goudappel Coffeng, TomTom, NXP, Fourtress, Prodrive Technologies, Spring innovation management, .TIM/DMP, TUe, TU Delft