De kracht van Brabant

Aantrekkelijke steden en mooie natuur; in Brabant is het goed toeven. Daarbij ligt Brabant tussen de Randstad en het Europese achterland. Dit alles maakt de regio zeer gewaardeerd door mens en bedrijf. En dat willen we zo houden! Een goede doorstroom op het wegennet is daarbij van groot belang. 

Beter Benutten Vervolg Brabant

Innovatieve regio

Brabant kent een groot aantal top-technologische bedrijven. Denk aan Philips, ASML, NXP. Deze bedrijven trekken op hun beurt weer allerlei (kleinere) bedrijven aan, die innovatieve diensten en producten ontwikkelen. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen investeren in een gezond vestigingsklimaat. Dit doen ze bijvoorbeeld door het inrichten van campussen zoals de High Tech Campus en de Automotive Campus. En via diverse (subsidie-)trajecten investeren ze in het ontwikkelen van nieuwe kennis. Bij Beter Benutten ligt de focus van deze ontwikkeling op Intelligente Transport Systemen; nieuwe technologie om het verkeer  sneller, veiliger en soepeler te laten doorstromen. Of om reizigers beter te informeren over reismogelijkheden.

Logistieke regio

Brabant ligt gunstig tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en heeft goede verbindingen via weg, water en spoor naar het Europese achterland. De doorstroom op deze verbindingen moeten we behouden voor de toekomst. Binnen Beter Benutten bekijken we mogelijkheden om dit te realiseren zonder grote investeringen te doen in meer asfalt. We maken de vaarwegen geschikt voor grotere binnenvaartschepen. En we zorgen in Tilburg op industrieterrein Loven voor elektricatie van het spoor. Zo hoeven treinen niet meer om te schakelen naar diesel locomotieven en kan Tilburg beter goederenvervoer over spoor faciliteren.

Bereikbaarheid van steden

Veel fileproblematiek speelt zich af rond de grote steden. Het verkeer vanaf de snelweg stroomt niet goed door als de stad verstopt raakt met verkeer, dat voor verkeerslichten staat te wachten. De steden 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Breda pakken specifieke knelpunten per stad aan én elke stad krijgt een OV-marketingplan op maat, stimuleert fiets voor woon-werkverkeer via het project B-Riders en betrekt werkgevers actief bij het vinden van mobiliteitsoplossingen via het Brabants Mobiliteitsnetwerk.

 

 

Beter Benutten Vervolg Brabant

Beter Benutten Vervolg Brabant (English)