Slim en snel op de plek van bestemming

In en rond de hoofdstad – ook wel de Metropoolregio Amsterdam – is het in de spits druk op de wegen. Aan deze spitsdrukte wilden het bedrijfsleven, het Rijk en regionale en lokale overheden iets doen. Onder de noemer Beter Benutten verbeterden deze partners de reistijd op de drukste knelpunten in de spits met 10 procent.

 

Door de drukste trajecten aan te pakken, zoals de Ring A10, boekten we voor iedereen de grootste winst: de bereikbaarheid en doorstroming gingen erop vooruit, de leefbaarheid in en rond de steden verbeterde en de economische centra in en rond Amsterdam profiteerden.

Anders organiseren en kiezen = anders reizen

Vandaag de dag hebben reizigers voldoende keuze om hun reis te plannen. Denk aan reizen buiten de spits door eerder of later te vertrekken, thuis werken, of de fiets pakken. Wel is het belangrijk dat keuzes aantrekkelijk zijn. Zo helpt het als thuiswerken mogelijk gemaakt wordt en ov-verbindingen goed aansluiten op elkaar en op het fiets- en P&R-netwerk.

Reizigers moeten ook weten dat ze een keuze hebben. De meeste mensen wonen bijvoorbeeld op fietsafstand van hun werk, maar nemen toch de auto. Door reizigers actief te laten zien dat de fiets een alternatief is voor hun woon-werkverkeer en door fietspaden te verbeteren, stimuleerden we mensen om de auto te laten staan. Daarnaast voerden we proeven uit met innovatieve technieken. Nieuwe toepassingen gaven mensen bijvoorbeeld actuele rij- en reisadviezen waardoor ze hun reis makkelijker konden bijstellen.

Kortom: Beter Benutten wilde ervoor zorgen dat er goede en voldoende keuzes zijn om te reizen en mensen tegelijkertijd laten beseffen dat ze een keuze hebben. Want als we met elkaar de bestaande infrastructuur beter benutten en uitbouwen, hoeven we echt niet elke dag die spitsfile in.

Hoe pakten we het aan?

Binnen het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam voerden we ruim 30 maatregelen uit die gezamenlijk moesten zorgen voor een reistijdverbetering van 10 procent in de drukste gebieden in de spits. Dit waren maatregelen gericht op werkgevers en werknemers, fiets- en ov-gebruik, mobiliteitsmanagement, logistiek en Intelligente Transport Systemen (ITS).

Werkgevers stimuleren effectief reizen

Werkgevers speelden een belangrijke rol binnen Beter Benutten. Neem werkgeversinitiatief BREIKERS. Ook na Beter Benutten helpt BREIKERS werkgevers met kennis, advies en financiering van oplossingen voor effectief reisgedrag. Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld advies krijgen over hoe ze een mobiliteitsbudget kunnen invoeren. Met een mobiliteitsbudget kunnen werknemers zelf kiezen hoe en wanneer ze reizen. En door slimme keuzes te maken ook geld besparen.

Fiets vaak prima alternatief

Voor mensen die binnen 7,5 kilometer van hun werk wonen, kan de fiets een prima alternatief zijn voor de auto. Met een e-bike is zelfs een afstand van 15 kilometer goed te doen. Door mensen hiervan bewust te maken, E-bike acties en het verbeteren van fietspaden wordt de (elektrische) fiets een aantrekkelijk alternatief.

Aandacht voor openbaar vervoer

Beter Benutten gaf veel aandacht aan het verbeteren van het openbaar vervoer. In samenwerking met onderwijsinstellingen probeerden we onder andere studenten buiten de spits te laten reizen. Zo werd het ov-gebruik beter over de dag gespreid. Ook legden we spitsbusbanen aan. Dit leverde tijdwinst op voor busreizigers en automobilisten en zorgde bovendien voor een betrouwbare dienstregeling.

Slimme logistiek, minder vrachtauto’s

Er is een grote rol voor logistieke bedrijven. Door hun bevoorrading anders te organiseren hoeven er minder vrachtauto’s de weg op. Zo zochten we samen met bedrijven kansen voor gezamenlijk vervoer via de binnenvaart en in de stad.

Intelligente verkeerstechnieken: ITS

Binnen Beter Benutten was er verder bijzondere aandacht voor de nieuwste innovaties op het gebied van verkeerstechniek: intelligente transportsystemen, kortweg ITS. Een voorbeeld zijn de proeven met intelligente kruispunten waarbij verkeerslichten in verbinding staan met applicaties in de auto. De automobilist krijgt dan bijvoorbeeld via het dashboard op een veilige manier informatie over wanneer het licht groen wordt of welke snelheid hij moet aanhouden om groen te krijgen. En wanneer voorrang te verlenen aan hulpdiensten, openbaar vervoer en vrachtverkeer.

Beter Benutten wierp zijn vruchten af

Het programma Beter Benutten heeft in de periode van 2011 tot 2015 op de drukste punten geleid tot 19 procent minder vertraging ten opzichte van een situatie zonder Beter Benutten. Daarmee is duidelijk geworden dat door het beter benutten van de bestaande infrastructuur er effectief iets aan de dagelijkse spitsdrukte gedaan kan worden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de twaalf Beter Benutten-regio’s zijn dan ook doorgegaan met het programma.

Voor de periode tot en met 2017 was in totaal 600 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarvan werd rond de 100 miljoen geïnvesteerd in ruim 30 Beter Benutten-maatregelen van de partners in de Vervoerregio Amsterdam. Deze partners waren de Stadsregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeenten zoals Almere, Amsterdam en Hilversum en het bedrijfsleven in de regio.