De regio's

In en rond de hoofdstad – ook wel de Metropoolregio Amsterdam – is het in de spits druk op de wegen. Aan deze spitsdrukte willen het bedrijfsleven, het Rijk en regionale en lokale overheden iets doen. Onder de noemer Beter Benutten verbeteren deze partners de reistijd op de drukste knelpunten in de spits met 10 procent. Vanaf 2018 moet het effect merkbaar zijn op de weg.

De aanpak van de regio Arnhem-Nijmegen bouwt voort op de Slim Werken Slim Reizen-aanpak en richt zich vooral op gedragsbeïnvloeding van reizigers. De regio verwacht dat er zo 2.400 meer reizigers de spits kunnen mijden.

Het programma Beter Benutten Brabant pakt de belangrijkste regionale knelpunten aan en maakt het mobiliteitssysteem robuuster. Het programma omvat maatregelen op het gebied van Intelligent Transport Systems (ITS), het verknopen van netwerken, mobiliteitsmanagement/Het Nieuwe Werken, verkeersmanagement en infrastructurele maatregelen.

De regio Groningen-Assen zorgt voor Beter Benutten-maatregelen die bijdragen aan het beheersen van het exploitatietekort bij het OV en de gevolgen van de ombouw van de Zuidelijke Ringweg Groningen moeten opvangen.

De regio Haaglanden investeert in fietsroutes en zorgt met een gerichte gebiedsaanpak voor een duurzame integratie van vervoermanagement in de bedrijfsvoering. Daarvoor werkt Haaglanden nauw samen met werkgevers in Den Haag, Zoetermeer, Delft en Leiden.

Leeuwarden wil een duurzame gedragsverandering in reizen en werken bereiken en de congestie op fileknelpunten in de regio met circa 10% reduceren. Zo wil Leeuwarden een bereikbare stad blijven.

Maastricht Bereikbaar heeft als doel om 10% van de autonome groei van het autoverkeer op de belangrijkste routes op te vangen. Voor forenzen, bezoekers en inwoners van Maastricht en de regio en goederenvervoer is er een samenhangend pakket van maatregelen. Het gaat om een combinatie van alternatieven voor de auto.

Het is druk op de wegen, het spoor, de fietspaden en het water in de regio Midden Nederland. Verschillende overheidsorganisaties én bedrijven in Midden Nederland hebben 50 creatieve en innovatieve projecten bedacht om samen de bereikbaarheid in deze regio te verbeteren en tegelijkertijd de economie te laten groeien.

Een goede bereikbaarheid in de Rotterdamse regio is van levensbelang voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Rotterdam is ter wereld één van de belangrijkste kruispunten van goederenstromen, een economisch kerngebied.

In de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) werken overheid en bedrijfsleven intensief samen. Inzet daarbij is het woon-werkverkeer beter over de dag te spreiden zodat er minder spitsverkeer is.

Het Twentse Beter Benutten programma zet in op de economische bereikbaarheid van de regio. De maatregelen uit het programma zijn er primair op gericht om de drukte op de stedelijk invalswegen te verminderen, evenals op de snelwegen A1/A35.

De maatregelen in het programma Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad richten zich vooral op een betere doorstroming bij de afrit Zwolle Centrum, het knooppunt Willemskade, Stationsentree Binnenring/Hanzepoort en knooppunt Vechtstraat.