Simulatiespel brengt binnenvaartwereld bij elkaar

Hier een overslagterminal eraf, daar eentje bij. Serious gaming - het levensecht nabootsen van de logistieke keten op onze vaarwegen - blijkt van onschatbare waarde voor het beter benutten van onze vaarwegen. Jacco de Kok, directeur van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV): ‘Wij helpen marktpartijen over hun eigen schaduw heen te stappen door de samenwerking met concurrenten op te zoeken.’

De meeste mensen zullen het programma IDVV kennen als Beter Benutten vaarwegen, iets waar directeur Jacco de Kok alle begrip voor heeft. Binnen het programma werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan de positie van Nederland als hét Europese knooppunt van transport over water. IDVV is een initiatief van Rijkswaterstaat; serious gaming is één van de vele projecten binnen het programma.

In die binnenvaart is nog een wereld te winnen, zegt De Kok. ‘Onze wegen zijn nog altijd erg druk. Maar op onze vaarwegen blijft heel veel potentie onbenut. Dat terwijl één binnenvaartschip zo’n 600 vrachtwagens van de weg kan halen.’

Knelpunt

Een van de belangrijkste knelpunten in de binnenvaart is het delen van informatie, zegt De Kok. Denk aan informatie over waterstanden, over drukte bij sluizen of aan de hoeveelheid beschikbare kades op het punt van bestemming. ‘Met de juiste informatie kan een schipper zijn vaart beter verdelen en dus vlotter doorvaren. Maar het is lastig al die informatie uit de systemen van verladers, overheid, overslagterminals, havens en andere marktpartijen te halen. Want hoewel al die partijen in dezelfde logistieke keten zitten, praat men uit concurrentieoverwegingen nauwelijks met elkaar.’

Veilige omgeving

Binnen de sector is dus grote behoefte aan een onafhankelijke, daadkrachtige partij die de samenwerking kan aanzwengelen, een leemte die IDVV vol overtuiging opvult. ‘Serious gaming is één van de manieren waarop wij concreet samenwerking stimuleren’, zegt De Kok. ‘Zo’n simulatie biedt een veilige omgeving waar marktpartijen kunnen nadenken over het optimaliseren van de logistieke keten op een corridor, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Antwerpen.’

De ideale keten

Voor mensen die via computergames al eens hun eigen fantasie-imperium hebben opgebouwd, moet het herkenbaar klinken: in de serious game van het IDVV, ontwikkeld door de TU Delft en TNO, kunnen de spelers naar believen transportbewegingen beïnvloeden door de omliggende infrastructuur (van terminals tot sluizen) aan te passen. Zo is precies te zien wat de beste plek is voor een overslagpunt, waar op dit moment een overaanbod is en wat de beste openingstijden zijn voor een sluis.

Winst

Zes gamingsessies heeft het IDVV vorig jaar georganiseerd. Op verzoek van de markt staan er ook dit jaar weer sessies op het programma.‘De meerwaarde van onze games zit hem in het feit dat marktpartijen samenwerken aan ideeën waar ze afzonderlijk nooit toe gekomen waren. Bijvoorbeeld het gebruiken van overslagpunten – hubs – waar kleine binnenvaartschepen hun vracht overslaan op grote vierlaagscontainerschepen. Dat is wat mij betreft de grote winst van dit initiatief: de markt denkt in gezamenlijkheid na over oplossingen, in plaats van ieder voor zich. Daarmee benutten we onze vaarwegen beter, zonder dat de infrastructuur moet worden aangepast.’

 

1 mei 2014