Volop kansen voor Beter Benutten

Op 5 december is het definitieve rapport Grip op gedrag verschenen. Het rapport beschrijft ruim twintig cases uit lopende en afgeronde gedragsbeïnvloedende projecten die zijn uitgevoerd of geïnitieerd in een periode vóór het programma Beter Benutten.

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen (verkeerspsycholoog) en Friso Metz (senior projectmanager bij KpVV) beschrijven in hun blog Volop kansen voor gedrag in Beter Benutten wat wij kunnen leren van dit onderzoek.

Kijk hier voor het rapport Grip op gedrag

6 december 2013