Impressie - Beter Benutten maakt vaart met ITS

Op 28 november vond een grote oploop plaats rond de ITS-projecten van Beter Benutten. Op de Dag van Verkeer en Mobiliteit werden genodigden bijgepraat over vorderingen en resultaten, en plannen voor de nabije toekomst. Tijdens de plenaire bijeenkomst waar meer dan 150 gasten aanwezig waren en gedurende de dag op de beursvloer werd duidelijk: Beter Benutten maakt vaart met ITS!

Caspar de Jonge van Beter Benutten trapte af met een verhaal over de eerste resultaten van de zeven ITS projecten binnen het programma. Daarbij ging hij ook in op de dwarsverbanden tússen de verschillende projecten en het waarom van het gehele traject. We staan voor belangrijke keuzes, aldus De Jonge:  “Wegbeheerders zullen hun verantwoordelijkheid voor de reiziger meer gaan delen met de markt. De keuzen zijn nu concreet: straks iedere 50 meter een bord langs de vangrail met de maximumsnelheid of goede data aanleveren zodat de weggebruiker op maat wordt geïnformeerd tegen aanzienlijk lagere kosten? En: alleen de gebruiker die al vast staat informeren via de omroep of de DRIP, of al voor vertrek en op andere routes daarover informeren als er nog andere keuzen mogelijk zijn?”

Daarnaast benadrukte hij het feit dat we in een keten werken: "In het verbeteren van bereikbaarheid, schoner, sneller, zuiniger, veiliger verplaatsen hebben we te maken met een waardeketen van partijen die allemaal een bijdrage leveren. Eigenaren van data, zowel overheden als private partijen, aanbieders van vervoer, wegbeheerders, transporteurs, leasemaatschappijen, service providers, technologische bedrijven: gegeven de wensen van reizigers, de technische en commerciële mogelijkheden en de dalende overheidsmiddelen is dit de kans én de noodzaak om allemaal een stap zetten."  

Caspar de Jonge sloot zijn verhaal af met een doorkijkje naar het vervolg van Beter Benutten, waarin wordt doorgegaan op de ingeslagen weg. En binnen de context van Beter Geinformeerd op Weg dat richting geeft aan de investeringen door markt en overheid, en ook concreet gaat uitvoeren.

De eerste resultaten van de zeven ITS projecten werden getoond: een portal met data over openings- en bedieningstijden van bruggen en sluizen (Blauwe Golf), 5 multimodale reisplanners en 5 nieuwe informatiediensten (gereed begin 2014). Daarnaast wordt er flink getrokken aan het verbeteren en beschikbaar maken van data. Zo ook het openbaar maken van parkeerdata. Jeannette Baljeu wethouder van de gemeente Rotterdam  en portefeuillehouder verkeer en vervoer van de gelijknamige stadsregio, vertelde over haar belang en bijdrage aan dit project. Vanuit hetzelfde perspectief vertelde Kees Luesink, bestuurder van de stadsregio Arnhem-Nijmegen waarom het zo belangrijk is dat er goede reisinformatie komt.

NB. Alle projecten staan volledig beschreven in aparte factsheets.

Jacco Lammers van GoAbout, Ilse Harms van RWS en Paul Bevers van de provincie Noord-Brabant gingen in gesprek met de zaal over de vragen: Wat moet er nu gebeuren en Bij wie ligt de bal? Dat het beïnvloeden van het gedrag van reiziger geen sinecure is, kwam in de discussie vooral naar voren.

Tot slot gaf Paul Rooijmans van Lynxx – expert op het gebied van OV-reisinformatie -  aan dat de overheid over twee dingen gaat: het tempo en de spelregels. De keuze wat betreft het tempo is simpel: laat de overheid de markt natuurlijk in beweging komen of jagen ze ontwikkelingen aan? De rest moet de overheid echt aan de markt zelf overlaten. Deze stelling leverde leuke gesprekken met de zaal op. En de spelregels; die moeten het kader aangeven en verder veel ruimte laten aan de spelers.

Na het twee uur durende programma begaf het hele gezelschap zich naar de beursvloer waar letterlijk ruim de gelegenheid was voor een broodje en om na te praten. Alle projecten waren vertegenwoordigd; overheden en marktpartijen stonden samen bezoekers te woord en wisselden kennis en ervaring uit gedurende de rest van de middag.

2 december 2013