Pilot zorglogistiek levert minder vrachtkilometers én bespaart CO2 uitstoot

Pilot zorglogistiek levert minder vrachtkilometers én bespaart CO2 uitstoot

Een pilot ‘slimme zorglogistiek’ van Huuskes, een aantal zorginstellingen en de logistiek makelaars van de provincie Overijssel en Cleantech Regio zorgt voor minder vrachtkilometers en bespaart CO2 uitstoot. De organisaties hebben een van de bezorgroutes van Huuskes geoptimaliseerd door te werken met gespreide leveringen over de dag in plaats van vaste levertijden in de ochtend.

Barend Westhuis, Operationeel Manager Expeditie en Logistiek van Huuskes legt uit. “We leveren alles op het gebied van eten en drinken aan de zorg en bedrijfscatering. We hebben hiervoor vaste levertijden met onze klanten afgesproken. Deze tijden zijn nu afgestemd op de ideale route; voorheen werd de route om de wensen/organisatie van de zorginstelling heen gepland. Deze oude afspraken hebben we losgelaten. Dat levert ons een enorme winst op. In termen van efficiëntie en spijtsmijding.”

Gezamenlijke inzet

De routeoptimalisatie van Huuskes is alleen mogelijk als de hele keten meewerkt en mee verandert. Zonder de medewerking van Gelre ziekenhuis, Sutfene, Zorggroep Sint Maarten en GGNet was dit niet haalbaar. De zorginstellingen hebben hun interne organisatie afgestemd op de nieuwe levertijden. Soms was dit even puzzelen en zat de oplossing bijvoorbeeld in het uitbreiden van de koelkast capaciteit of een ander bestelpatroon. “Door slimmer samen te werken, kan er veel winst worden behaald”, motiveert Leonie van Driel, logistiek makelaar.

Besparing van vrachtkilometers

Sinds februari 2018 wordt de nieuwe route gereden. Onlangs is het effect ervan onderzocht. De resultaten zijn positief! Er worden aanzienlijk minder vrachtkilometers gereden, CO2 bespaard en spitsmijdingen gerealiseerd. Voor Gelre levert de maatregel een andere winst op: minder weggooien van ongebruikte maaltijden. “Door andere levertijden merken wij dat we zo’n 10% minder derving hebben dan eerder”, motiveert Marcel van Walraven, manager Hotel van het Gelre ziekenhuis.

Vervolg

Alle deelnemers aan deze pilot willen in samenwerking met de logistiek makelaars een vervolg geven aan deze maatregel door ook andere routes te optimaliseren. De logistiek makelaars verwachten hiermee circa 125.000 kilometers per jaar te kunnen besparen.

Inzet logistiek makelaars

De logistiek makelaars van de provincie Overijssel en Cleantech Regio gaan actief met bedrijven en instellingen in gesprek om te kijken naar mogelijke logistieke verbetermogelijkheden. Het gaat om oplossingen die leiden tot een betere spreiding van goederenvervoer over de dag, duurzamer vervoer (zoals elektrische voertuigen), meer vervoer met minder vrachtwagens en vervoer via water of spoor in plaats van over de weg.

13 augustus 2018