De kracht van fiets: drie lessen van het Fietscafé

De kracht van fiets: drie lessen van het Fietscafé

Fietsen lijkt een oplossing voor alles. Hoe kunnen we die ‘kracht van fiets’ nog meer zichtbaar maken? Welke maatregelen werken en welke niet? En welke verantwoordelijkheid is hierin voor werkgevers weggelegd? Drie lessen van het Fietscafé.

Tijdens het Fietscafé op 5 juli in het Spoorwegmuseum in Utrecht werden professionals bijgepraat en konden ze meepraten over de ambities van het ministerie op het gebied van fietsen. Gwenda Zuurbier van het ministerie van IenW lichtte ambities uit de kamerbrief van staatssecretaris van Veldhoven toe. Koenraad Backers gaf een presentatie over de Fietswijzer, waarin werkgevers manieren kunnen vinden om fietsen te stimuleren. En Charlotte Kumm van het UMCG, een van de eerste fietsambassadeurs, deed uit de doeken hoe een grote werkgever als het UMCG fietsgebruik stimuleert. Wat kunnen we leren van deze experts?

Fiets is de oplossing voor alles

De fiets heeft een ontzettend groot oplossend vermogen, blijkt uit de presentaties van Gwenda Zuurbier, Koenraad Backers en Charlotte Kumm. Fietsen is gezonder, goedkoper en beter voor het milieu. Goed fietsbeleid draagt bij aan een betere bereikbaarheid, healthy ageing en co2-reductie. Maar ‘Nederland fietsland’ is autogericht. Het lijkt alsof we alles op de fiets doen, maar dat is niet zo: heel veel korte ritten gaan nog steeds met de auto. Er is dus ruimte voor de fiets om te groeien.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil dit voor elkaar krijgen door 100 miljoen extra te investeren in het versnellen van de aanleg van fietsroutes en het vergroten en innoveren van stallingsmogelijkheden. Er is al veel en er kan al veel. De focus ligt daarom niet op het verzinnen van nieuwe dingen, maar op het beter toepassen van wat er al is. Zoals de leaseregeling voor e-bikes: vanaf 2020 moet het net zo makkelijk zijn om een e-bike te leasen als het nu is om een auto te leasen.

Haal de fietsenstalling naar de voorkant van het gebouw

Het probleem: bij veel bedrijven zijn de fietsenstallingen achter het gebouw verstopt. Maar als je met verduurzaming van je bedrijf bezig gaat, zou je stalling juist aan de voorkant van het gebouw moeten staan. Om mensen aan het fietsen te krijgen, is het belangrijk om fietsbeleid prioriteit te geven. Werkgeversbeleid is nog heel erg gericht op de auto, zeker als het gaat om parkeer- en leasemogelijkheden en kilometervergoedingen. Wil je als werknemer op de fiets, dan moet je het vaak nog zelf uitzoeken.

Willen werkgevers verduurzamen, dan is het zaak dat ze zich niet alleen richten op het aanmoedigen van fietsen, maar ook op het ontmoedigen van de auto. Wat gebeurt er als je je werknemers in een bepaalde richting duwt? Probeer het reisgedrag te sturen door het beleid dwingender te maken, waardoor mensen haast wel moeten veranderen. Verstrek fietsen aan werknemers, geef een fietskilometervergoeding of een mobiliteitsbudget. Maar maak anderzijds ook de vergoeding voor autokilometers lager en verklein het aantal parkeerplaatsen. Kortom: verplaats de autoparkeerplaats naar achteren en haal de fietsenstalling naar de voorkant van het gebouw!

Laat zien wat er te halen is

Binnen bedrijven is vaak veel mogelijk op het gebied van fietsen, maar werknemers weten het niet. Voor succesvol fietsbeleid is het belangrijk dat medewerkers weten wat er te halen is. Goede communicatie over stimuleringsmaatregelen is daarbij essentieel. Als fietsambassadeur doet het UMCG er alles aan om medewerkers op de fiets te krijgen. Zo heeft het ziekenhuis bijvoorbeeld folders laten maken om medewerkers duidelijk te maken hoe ze het snelst en goedkoopst op hun werk kunnen komen. En geeft Charlotte Kumm, projectleider UMCG Bereikbaar, regelmatig presentaties over het fietsbeleid voor de verschillende afdelingen van het UMCG.

Daarnaast organiseert het UMCG geregeld acties om fietsen te promoten. Zo krijgen mensen de mogelijkheid om e-bikes uit te proberen of kunnen ze een voordelige voorjaars- of winterbeurt voor hun fiets krijgen bij de UMCG-fietsenmakers. Manieren om werknemers te inspireren om steeds vaker voor de fiets te kiezen.

Bekijk de volledige presentaties van Gwenda ZuurbierKoenraad Backers en Charlotte Kumm

Meer weten over fietsstimulering?

Lees erover in de Tweede Kamerbrief van de staatssecretaris en in de Fietswijzer van Natuur & Milieu.

Kennis delen doen ook we via het fietsberaad.

16 juli 2018