Met één app een reis plannen, boeken en betalen

Met één app een reis plannen, boeken en betalen

Met één app naar je werk, ’s avonds na de bioscoop naar huis of een bezoek aan je familie. Met een vervoermiddel dat op dat moment het beste uitkomt: fiets, bus, taxi of auto. Met een druk op de knop is duidelijk welke vervoerskaarten, abonnementen of telefoonnummers voor een taxi nodig zijn. Je plant, boekt en betaalt je reis met één app: dat is Mobility as a Service (MaaS).

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s creëren samen de basisvoorwaarden voor MaaS en voeren vanaf eind 2018 pilots uit om ervaringen op te doen met het concept. De ambitie is dat iedereen in Nederland de komende jaren MaaS kan en wil gaan gebruiken en dat de aanbieders zelfstandig opschalen vanuit de pilots. Rijk en regio investeren 20 miljoen in deze proefprojecten waarbij de reiziger centraal staat.

Limburgse pilot uniek

Provincie Limburg en Maastricht Bereikbaar gaan samen aan de slag met de Limburgse pilot van Mobility as a Service (MaaS). Limburg is bij uitstek geschikt om hiermee te starten, onder meer vanwege de ligging tussen België en Duitsland. Dit maakt de Limburgse pilot uniek ten opzichte van de andere pilotprojecten. Met het project MaaS wil Limburg een bijdrage leveren aan het realiseren van multimodale grenzeloze mobiliteit. Gedeputeerde Eric Geurts: “Met de pilot MaaS willen we duurzame mobiliteit stimuleren door grenzen weg te nemen.”

Persoonlijke voorkeuren

MaaS helpt mensen met kiezen tussen verschillende mogelijkheden om van A naar B te reizen en bevat informatie over alle vervoerstypen: (deel) auto’s, openbaar vervoer, (deel) fietsen en taxi’s. Het actuele reisadvies dat de MaaS-app gaat bieden is gebaseerd op persoonlijke voorkeuren van reizigers. Daarnaast biedt de app ook toegang tot het vervoer. De MaaS-app koppelt de informatie van alle vervoersmiddelen. Zo kunnen reizigers tijdens hun reis extra informatie ontvangen, bijvoorbeeld over vertragingen in hun reis en alternatieve reisadviezen.

Vraaggericht

MaaS biedt niet alleen gemak en maatwerk voor de reiziger, maar biedt ook kansen voor vervoerders en overheden. MaaS kan zorgen voor een vervoersaanbod dat goed past bij de vraag naar mobiliteit. Het concept kan bijdragen aan een duurzaam, flexibel en betaalbaar aanbod dat bijdraagt aan de bereikbaarheid van hun stad of regio. De experimenten moeten uitwijzen of dit in de praktijk zo werkt. 

Voorbereidingen tot nu toe

De voorbereidingen voor de pilot zijn anno 2018 in volle gang om in 2019 te kunnen starten. Provincie Limburg en Maastricht Bereikbaar hebben een twee stappenplan in voorbereiding: eerst een relatief kleine MaaS-pilot met volledige functionaliteit en dan verder uitbreiden. Beide partners benutten en combineren in hun stapsgewijze aanpak de eigen expertise en het eigen netwerk. Ook wordt onderzocht of een samenwerking met diverse fiets- en deelauto-concepten aan Nederlandse, Duitse en Belgische zijde kunnen bijdragen aan het multimodale karakter van de pilot.

Samen leren van opgedane kennis

In 2019 starten naast Limburg zes andere regionale pilots: Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Groningen/Drenthe, Twente en Utrecht/Leidsche Rijn. De pilots duren twee tot drie jaar. De pilots starten regionaal, maar kunnen snel landelijk uitgerold worden. Zowel overheden als betrokken vervoersbedrijven en MaaS-aanbieders investeren in de pilots. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stellen samen met de regio’s maximaal € 20 miljoen beschikbaar voor de co-financiering van de opstartkosten van MaaS-diensten in de pilots. Vervoerders, MaaS-aanbieders en overheden kunnen samen leren van de kennis die in de pilots wordt opgedaan.

27 juni 2018