Nationaal Fietscongres 2018: Vooruitgang en vernieuwing

Nationaal Fietscongres 2018: Vooruitgang en vernieuwing

Tijdens het Nationaal Fietscongres in Rotterdam op 21 juni werd Fietsgeluk onder de loep genomen. Met ruim 20 kennissessies over onderwerpen als ‘Fiets tussen stad en platteland’, ‘Meer ruimte voor de fiets’ en ‘Wind uit de hoek’ stond de dag in het teken van kennis delen en kennis(sen) opdoen. Met de uitreiking van de Tour de Force Innovatieprijs 2018 en de ondertekening van de Nationale Intentieverklaring Fietsdata draaide de dag ook om vernieuwing en vooruitgang.

Het Hulstkampgebouw aan de Maaskade in Rotterdam stond de hele dag in het teken van diverse lezingen, keynotes en verdiepingssessies over het hoofdthema Fietsgeluk. De dag werd geopend door staatssecretaris Stientje van Veldoven, zelfverklaard fietsgelukkige, die de bezoekers toesprak over het belang van fietsen.

Fietsgeluk

Van Veldhoven: 'Nederland was, is en wordt steeds meer een fietsland. Niet gek als je je bedenkt dat fietsen mensen gelukkig maakt.’ Geen wonder dat ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken per fiets gaan. Fietsen scheelt heel veel uitstoot en draagt volgens Van Veldhoven bij aan onze welvaart. En – niet onbelangrijk – het draagt bij aan de bereikbaarheid van onze steden. Daarom stelt Van Veldhoven zich als doel om 200.000 extra forensen uit de file op de fiets te krijgen. ‘Ik heb 100 miljoen euro uitgetrokken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes en voor het vernieuwen en verbeteren van stallingsmogelijkheden bij stations. Ik roep de regio’s op samen met mij op te trekken. Ik verwacht dat we gezamenlijk een kwart miljard euro kunnen investeren in de fiets.’

Innovatieprijs

Ook dit jaar werd tijdens het congres de Tour de Force Innovatieprijs uitgereikt. Uit 60 inzendingen -een recordaantal - werden door een vakjury 5 genomineerden gekozen. De bezoekers kozen de uiteindelijke winnaar: Fietsvlonders van de gemeente Rotterdam. De gemeente bekijkt met fietsvlonders waar ruimte gecreëerd kan worden voor extra fietsrekken. Op elk vlonder zijn tien fietsrekken gemonteerd. Als de vlonder goed wordt gebruikt en de reacties positief zijn, dan wordt de autoparkeerplaats opgeheven, verhoogt de gemeente de parkeerruimte tot stoepniveau en zet er permanente fietsrekken neer. Voor dit relatief eenvoudige idee met grote potentie kregen de winnaars een prijs van €10.000.

Nationale Intentieverklaring Fietsdata

Data is voor het fietsbeleid van de toekomst essentieel. Alleen met goede data over fietsgebruik kunnen we de nationale ambitie, in 2020 20% meer fietskilometers, realiseren. Maar deze gegevens zijn vaak versnipperd en niet in standaard formats beschikbaar. Daarom is op het Fietscongres de Nationale Intentieverklaring Fietsdata 2018 getekend door initiatiefnemers Tour de Force, NDOV, SHPV, NDW, CROW en MOGIN. Met deze intentieverklaring gaan de verschillende partijen samenwerken om fietsdata beter, breder en sneller beschikbaar te krijgen. Zo worden marktpartijen in staat gesteld om de fietser beter te bedienen en wordt de overheid in staat gesteld om beter beleid te maken.

28 juni 2018