Programma Partnership Talking Traffic in Houten

Tijdens Verkeer, Mobiliteit & Parkeren in Houten op 22 en 23 november praat het Partnership Talking Traffic bezoekers bij over de actuele stand van zaken: hoever zijn we met ontwikkeling, productie en testen? Na een speciale opening van de beurs door het Partnership, starten we woensdagochtend 22 november met de plenaire sessie ‘Talking Traffic in gesprek’ (tussen 10.30 en 12.00 uur). Met elkaar praten over schoner, veiliger en comfortabeler is mooi, maar laten zien wat concreet beschikbaar is en komt om dat te realiseren, is immers nog veel mooier. 

Maak kennis met nieuwe diensten

In de algemene stand van het Partnership Talking Traffic krijgen bezoekers een sneak preview van de nieuwe diensten voor weggebruikers. Gebruikstoepassingen staan centraal, vanuit het perspectief van de eindgebruiker én de wegbeheerder. Wat betekent Talking Traffic in termen van netwerkmanagement en welke concrete mogelijkheden komen er beschikbaar?
In de directe nabijheid van de Partnership-stand staan ook diverse partners met een eigen stand. Zij organiseren ook diverse sessie(s).

Tijdens deelsessies op beide dagen gaan we onder meer in op de betekenis van Talking Traffic voor wegbeheerders en weggebruikers, de intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI), en mogelijkheden van Talking Traffic voor de logistieke sector. 

22 november 13.00 - 14.45 uur: Verkeersmanagement via het dashboard: Talking Traffic voor wegbeheerders
Folkert Bloembergen, projectleider van Talking Traffic RWS, en Ineke Meijer, namens IenW en Gelderland, gaan in op de afspraken die zijn gemaakt om de kwaliteit van de nieuwe dienstverlening straks voor iedereen te waarborgen en weggebruikers goed te bedienen. Leveranciers van informatiediensten laten zien hoe deze diensten er concreet uit gaan zien.

22 november 15.00 - 15.45 uur: Spot op de iVRI’s
Het ontwikkelen en testen voor de eerste generatie iVRI's is bijna afgerond. Voor het eind van 2017 zullen al iVRI's in gebruik worden genomen. In deze sessie staan Marcel Westerman (ministerie IenW) en Harm Jan Mostert (Provincie Noord-Holland) stil bij ervaringen vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen: wegbeheerders, IT-beheerders, verkeerskundigen, leveranciers van iVRI's, clouddiensten en diensten aan weggebruikers, én de zaal. Wat ging er goed, wat kan beter en wat zijn de ambities en behoeften? Met als doel om dit te kunnen toepassen in de vervolgstappen, zoals landelijke standaardisatie, beheer en verdere uitrol. Rob Althuisius (Sweco), Steven Logghe (Be-mobile), Freek van der Valk (Swarco) en Jorn de Vries (Flitsmeister) leveren ook een bijdrage aan deze sessie.

22 november 16.00 - 16.45 uur Effectiever weg- en stadsbeheer met de iCentrale
Stads- en wegbeheer door gemeenten en provincies kan nog beter en goedkoper. Om deze doelen te realiseren zijn in het programma iCentrale landelijk gestandaardiseerde producten en zelfstandige iDiensten ontwikkeld. Hiermee kunnen provincies en gemeenten hun centrale brug- en sluisbediening, tunnelbediening en -bewaking, verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadstoezicht en crowdmanagement slimmer organiseren. Provincies en gemeenten zonder eigen centrales kunnen iDiensten afnemen via een abonnement. Samen met gemeente Rotterdam, provincie Utrecht en provincie Noord-Holland praat programmamanager André Loos u bij over de praktijkervaringen. De drie decentrale overheden gaan met u in gesprek over wat het programma iCentrale voor u kan betekenen.

23 november 10.00 – 10.45 uur: Slimme integreerbare iDiensten voor provincies en gemeenten
Dertien private partijen en zes decentrale overheden in het programma iCentrale hebben gezamenlijk meer dan twintig iDiensten ontwikkeld. Slimme geïntegreerde diensten waarmee provincies en gemeenten het bewaken en bedienen van domeinen en objecten nog beter en goedkoper kunnen organiseren. De private partijen gaan iDiensten aanbieden aan provincies en gemeenten die al (bedien)centrales hebben om dit slimmer te combineren en integreren, en ook aan provincies en gemeenten die zelf nog geen centrales hebben en aan andere private partijen.
De bedrijven lichten toe welke diensten zij gereed hebben en welke afspraken zij zouden willen maken met provincies en gemeenten. De eerste stap is het gezamenlijk beproeven van de eerste versies van de beschikbare iDiensten.

23 november 11.00 - 11.45 uur: Talking Traffic in de logistieke keten
Wat kan de logistieke sector verwachten van Talking Traffic? Welke mogelijkheden zijn er, wat zijn de voordelen van de nieuwe Talking Traffic-diensten die beschikbaar komen, voor vervoerders en verladers, wegbeheerders en ICT-leveranciers? Welke projecten en pilots lopen er al? Welke uitdagingen zien we en hoe denken we die te gaan tackelen? Met veel ruimte voor vragen en discussie.

23 november 12.00 - 12.45 uur: MobilityMoveZ.NL
Nieuwe ontwikkelingen in 'smart mobility' volgen elkaar in snel tempo op. Vandaag parkeren auto's zichzelf in en zijn ze verbonden met elkaar (connected cars). Morgen zijn jouw auto en jouw huis met jou verbonden via je smartphone (Internet of Things, voortdurende connectiviteit). Talking Traffic biedt een nieuwe generatie reisinformatie waarmee je voordat je vertrekt goed geïnformeerd bent en tijdens je reis verder kunt kijken dan door de voorruit. 

23 november van 13.30 -15.45 uur: Samen werken aan goed gebruik van ICT in sector Transport en Logistiek

Primaire doelgroep: ICT leveranciers in de sector Transport en Logistiek.

Hoe werken ondernemersorganisaties evofenedex en TLN en ICT-leveranciers samen om ICT-gebruik in deze sector te verbeteren en te bevorderen? In samenwerking met de Topsector Logistiek - Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is besloten om de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) weer te activeren, als een beheers- en expertisecentrum voor standaarden in de logistieke sector. Hoofddoel is het optimaliseren van data-uitwisseling in de logistiek.
In de afgelopen jaren is al hard gewerkt aan initiatieven als papierloos transport, TransFollow, EBA (elektronische begeleidingsbrief afval) en het Open Trip Model. ICT-leveranciers spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van data-uitwisseling en de ontwikkeling van open-source-datamodellen, standaarden e.d. Tijdens deze bijeenkomst komen de laatste ontwikkelingen op gebied van standaardisatie aan de orde en bespreken partijen hoe ze de samenwerking tussen verladers, logistieke dienstverleners én ICT-leveranciers beter vorm kunnen geven.

Hier vindt u een overzicht van het totale programma 

Meld u hier aan

9 november 2017