iCentrale: twintig iDiensten op de plank voor decentrale overheden

Eind juni presenteerden de private partijen van het programma iCentrale twintig nieuwe iDiensten. Het gaat om slimme geïntegreerde diensten voor decentrale overheden (DCO’s) voor het bedienen en bewaken van domeinen en objecten (bijv. bruggen en sluizen, tunnelbediening en parkeerbeheer). Doel van deze iDiensten is de reductie van gezamenlijke structurele kosten voor weg- en stadsbeheerders en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan gebruikers en bewoners.

De twintig iDiensten, waarvan de 1e versies klaar zijn voor gebruik, variëren van een iGenerator voor een actueel multi-domein overzicht tot een managing agent die kan ondersteunen bij het organiseren van de bediening. Afhankelijk van de eigen situatie en behoeften kunnen decentrale overheden deze iDiensten vanaf eind 2017 afnemen. Uitgangspunt is dat er slim geïntegreerd en gecombineerd wordt. Dat kan op drie manieren: door de taken voor meerdere domeinen van een DCO te integreren, door samenwerking tussen verschillende DCO’s te faciliteren of door taken voor meerdere domeinen uit te voeren in een private iCentrale. Vooralsnog hebben iDiensten betrekking op zes domeinen: brug- en sluisbediening, tunnelbediening en -bewaking, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadstoezicht en crowd management voor bijvoorbeeld grote evenementen.

Beproeven in Living Labs
De iDiensten worden ontwikkeld, beproefd en getoond in een groot aantal private en publieke Living Labs.  Private partijen laten in de Living Labs zien hoe aangeboden diensten in de praktijk uitpakken en aantonen dat deze doen wat zij beloven. De publieke partijen krijgen in de Living Labs inzicht in de werking van een dienst in de praktijk en met name ook in wat dit van hen vraagt én hen oplevert. Ook kan men in een Living Lab alvast oefenen met de dienst. Actuele voorbeelden van de iDiensten die in de praktijk zijn - of binnenkort worden - gebracht:

  • Event Management as a Service (EMaaS): geïntegreerde diensten voor verkeers-, parkeer- en crowdmanagement voor events met grote bezoekersaantallen. Tijdens MotoGP Assen op 25 juni 2017 zijn vanuit een mobiele iCentrale verschillende services geleverd.
  • Opleiding multi-domein bediening: bijvoorbeeld de opleiding Verkeersmanagement voor operators en centralisten, zodat zij naast hun huidige taken ook verkeersmanagementtaken kunnen uitvoeren. Op 22 juni 2017 ontvingen de eerste operators hun diploma.
  • Avond- en weekend verkeersmanagementdiensten: verkeersmanagementtaken van decentrale overheden kunnen tijdens een piekmoment of bij een incident door de (private) bediencentrales in Schiedam en Utrecht worden uitgevoerd. Op 9 september 2017 laten private partijen de werking van deze iDienst zien in een live testsituatie.

Lagere kosten, betere prestaties
Met een slimme integratie van domeinen, taken en systemen kunnen de structurele kosten voor decentrale overheden aanzienlijk worden gereduceerd (10–20% jaarlijks) en de kwaliteit van de dienstverlening aan gebruikers van weg en water en burgers worden verbeterd (5-15%). Deze effecten zijn bepaald in een vergelijking met de huidige situatie, waarin decentrale overheden zelf centrales in beheer hebben en bemensen.

MaaSandMore
Onder de naam MaaSandMore.com ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en - toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale, een initiatief van de provincie Noord-Holland en ondersteund door het programma Beter Benutten/ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast provincie Noord-Holland nemen de volgende partijen deel vanaf het eerste uur: Gemeente Almere, Gemeenten Rotterdam en Den Haag, Provincie Utrecht en provincie Flevoland.

Op vrijdag 3 november vindt de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ plaats, waarbij deze twintig iDiensten en vervolgontwikkelingen centraal staan.

12 juli 2017