Fiets Telweek

Logo Fiets Telweek

De eerste Nationale Fiets Telweek vond in 2015 plaats. Ruim 55.000 personen downloadden toen de onderzoeksapp App de Fiets! die speciaal voor de Fiets Telweek werd ontwikkeld.

Over het gebruik van de auto en OV is veel bekend. Maar naar de meer dan 14 miljoen fietsers is tot nu toe veel minder onderzoek gedaan. Met de Fiets Telweek brengen de deelnemende partijen hier verandering in. Met de app wordt onderzoek gedaan naar hoe we met fiets van A naar B rijden, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zijn.

Meerwaarde Fiets Telweek

  • De Fiets Telweek levert veel fietsdata op, die op dit moment nog niet via andere routes voorhanden is;
  • De Fiets Telweek is een case voor het verder ontwikkelen van fietsdata en de samenwerking die hiervoor nodig is;
  • Kan een opmaat zijn voor benodigde standaardisering en afspraken die nodig zijn voor betere mobiliteitsdata rond fiets;
  • Sluit aan en vult aan bij in andere domeinen ontwikkelde zaken, zoals IMMA (denk aan landelijk privacy protocol en aanvulling voor de onderdelen rond fiets in IMMA);
  • En vormt een vliegwiel om de ontwikkelingen rond fietsdata te versnellen en focussen.
Infographic Resultaten Fiets Telweek 2015

Breed gedragen fietsonderzoek

De Fiets Telweek is tot stand gekomen dankzij een de samenwerking van diverse partijen. Dit zijn de provincies Groningen, Stadsregio Groningen Assen, provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Utrecht, Limburg en Maastricht Bereikbaar, Stadsregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daarnaast werken ook de Fietsersbond, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, programma Beter Benutten en het Bredase NHTV mee aan de ontwikkeling en verwerking van het onderzoek. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het fietsklimaat in Nederland te verbeteren.

Fietsdata beschikbaar

Alle fietsdata van de 55.000 deelnemers aan de Fiets Telweek 2015 is geanalyseerd en wordt nu gedeeld met de opdrachtgevers. Begin 2016 komt de fietsdata beschikbaar via www.fietstelweek.nl en ook als open data beschikbaar via een online platform van het Fietsberaad.