Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. 'Op die manier krijg je mensen écht meer op de fiets'
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

'Op die manier krijg je mensen écht meer op de fiets'
Nieuwsbrief 101

Inhoud

Uitnodiging: demo-dag Logistiek van het Partnership Talking Traffic
‘Alleen door te combineren kun je voor echte verandering zorgen’
Beter Benutten-sessie tijdens Nationaal Fietscongres op 20 en 21 september
Even bellen met…Anton van Osta (Twente Fietst!)
Alle jaarlijkse reiskosten woonwerk in één overzicht
Tel mee voor een beter Nederland Fietsland!Uitnodiging: demo-dag Logistiek van het Partnership Talking Traffic

Uitnodiging: demo-dag Logistiek van het Partnership Talking Traffic

Intelligente verkeerslichten die rekening houden met voertuigcategorie en lading, route, intensiteit van het overige verkeer, chauffeurs voorzien van snelheidsadviezen en samen ervoor zorgen dat een truck of bestelbus, indien mogelijk, een eigen ‘groene golf’ krijgt om snel en efficiënt de stad in en uit te rijden. Dat is nieuw. Het Partnership Talking Traffic, een samenwerking tussen overheden en bedrijven, maakt dat mogelijk. Dit is een voorbeeld van efficiënte data-uitwisseling die de sector in staat stelt de efficiency kan vergroten, minder brandstof te verbruiken en doorstroming op de weg te vergroten. 

Lees meer
‘Alleen door te combineren kun je voor echte verandering zorgen’

‘Alleen door te combineren kun je voor echte verandering zorgen’

Met Mobilty Movez voortduren we voort op we in Brabant al doen: zoeken naar vernieuwingen in mobiliteit. We zien dat er ontzettend veel speelt op mobiliteitsgebied. Het zelfrijdend vervoer zit in de lift, net als elektrisch vervoer. Bovendien komen er steeds meer deelsystemen. Momenteel worden al deze componenten los van elkaar vanuit techniek gedreven verder ontwikkeld. Wij geloven echter dat een combinatie van deze stromen pas voor échte verandering gaat zorgen.

Lees meer
Beter Benutten-sessie tijdens Nationaal Fietscongres op 20 en 21 september

Beter Benutten-sessie tijdens Nationaal Fietscongres op 20 en 21 september

Het zesde Nationaal Fietscongres staat dit jaar in het teken van het thema Innovatie. Het is de gelegenheid voor fietsprofessionals om de actuele thema’s van vandaag en morgen te bespreken, kennis en ervaring te delen en contacten aan te halen. Een van de deelsessies gaat over de meerwaarde van fietsstimulering, waarin onder meer de eerste resultaten van de Beter Benutten meta-evaluatie naar fietsstimuleringsprojecten worden gedeeld.

Lees meer
Even bellen met…Anton van Osta (Twente Fietst!)

Even bellen met…Anton van Osta (Twente Fietst!)

Een van de maatregelen uit het Twentse Beter Benutten-pakket is regionale fietsstimulering. In dit kader is Twente Fietst ontwikkeld. Anton van Osta is projectleider regionale fietsstimulering en vertelt hoe hij Twente op de fiets probeert te krijgen.

Lees meer
Alle jaarlijkse reiskosten woonwerk in één overzicht

Alle jaarlijkse reiskosten woonwerk in één overzicht

Hoeveel geld zijn medewerkers kwijt aan hun woon-werkverkeer? Met Pendle.nl is dit eenvoudig uit te rekenen. De tool laat de huidige reiskosten zien en vergelijkt dit met kosten van alternatieve vervoersmogelijkheden. Kunnen medewerkers geld besparen op hun woon-werkverkeer?

Lees meer
Tel mee voor een beter Nederland Fietsland!

Tel mee voor een beter Nederland Fietsland!

18 tot en met 24 september 2017 is de derde editie van de Fiets Telweek. Hét jaarlijkse nationale fietsonderzoek waarin we een week lang zoveel mogelijk ritten registreren. Met een app meten we je snelheid, het tijdstip, met hoeveel tegelijk en waar de knelpunten zijn. Ook kan het dit jaar zo zijn dat we je een aantal vragen stellen over je rit; zo kan je ons nog meer laten weten!

Lees meer
Kalender

21 september 2017 - Nationaal Fietscongres op 20 en 21 september in Tilburg
Meer informatie

26 september 2017 - Workshop from Systems to Serivices
Meer informatie

26 september 2017 - Meet-up: Stuur op data (26 september)
Meer informatie

28 september 2017 - Demodag Talking Traffic Logistiek
Meer informatie

19 oktober 2017 - MobiliteitsRAI
Meer informatie

2 november 2017 - Nationaal Verkeerskundecongres op 2 november in Zwolle
Meer informatie

22 november 2017 - Verkeer Mobiliteit & Parkeren
Meer informatie
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.