Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie. Beter Benutten: een succesvolle ontdekkkingsreis
Platform Beter Benutten
Hoofdafbeelding
 

Beter Benutten: een succesvolle ontdekkkingsreis
Nieuwsbrief 100: bestuurders aan het woord

Inhoud

Beter Benutten: de succesvolle ontdekkingsreis gaat verder
Haaglanden blijft inzetten op mobiliteitsmanagement
Rotterdam durft te experimenteren voor een goede bereikbaarheid
Beter Benutten creëert bewustwording in de Cleantech RegioBeter Benutten: de succesvolle ontdekkingsreis gaat verder

Beter Benutten: de succesvolle ontdekkingsreis gaat verder

‘Zes jaar Beter Benutten heeft mooie resultaten opgeleverd: een gezamenlijke regionale aanpak met honderden maatregelen is gerealiseerd.  Dat is gelukt door anders te kijken, met andere partners samen te werken en vooral door aan te sluiten op het gedrag van reizigers en hun reismotieven. Het is mooi om te zien dat deze ontdekkingsreis naar een nieuwe werkwijze en naar nieuwe oplossingsrichtingen steeds meer onderdeel geworden is van onze werkwijze, onder andere in het MIRT’, aldus programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra.

‘De komende maanden gaan we vooral aan de gang met het afronden van de verschillende maatregelen en zorgen we ervoor dat de thema’s onder de aandacht blijven. Daarnaast kijken we natuurlijk naar wat het programma gebracht heeft in harde cijfers. Hebben de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk effect? En wat kunnen we leren van deze resultaten? Als we daar inzicht in hebben, bepalen we met welke onderdelen we stoppen en waar we juist mee doorgaan.

Lees verder
Haaglanden blijft inzetten op mobiliteitsmanagement

Haaglanden blijft inzetten op mobiliteitsmanagement

‘In de regio Haaglanden hebben we een lange en succesvolle geschiedenis met mobiliteitsmanagement’, vertelt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West. ‘In 2012 hebben we dat een vervolg gegeven door de samenwerking met Beter Benutten te starten. Ik kijk met veel genoegen terug op die samenwerking.’

‘De behoeften van werkgevers, werknemers en reizigers staan bij ons centraal. Beter Benutten heeft ons geholpen met de ontwikkeling van de werkgeversaanpak. Hierdoor konden we tot een kordate, ondernemersgerichte aanpak komen, waarbij we uit zijn gegaan van het eigen belang van ondernemers en werkgevers, geen top-down-benadering.’

Lees verder
Rotterdam durft te experimenteren voor een goede bereikbaarheid

Rotterdam durft te experimenteren voor een goede bereikbaarheid

‘In 2008 startten we de Verkeersonderneming om de verbreding van de A15 te begeleiden. We zijn uitgegroeid tot een partner van Rotterdam op het gebied van mobiliteitsmanagement. Daar zit ook de link met Beter Benutten.’ Aan het woord is Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Toen Beter Benutten begon, zijn we aangehaakt.’

‘Binnen Beter benutten zijn er veel kleine projecten, die gezamenlijk tot een groot resultaat leiden.  Wat ik zo mooi vind, is dat er niet alleen aandacht is voor infrastructuur, maar juist ook voor de factor gedrag. In de regio Rotterdam werken we intensief samen met marktpartijen. De mobiliteitspakketten en diensten die we aanbieden zijn deels door Beter Benutten en deels door marktpartijen gefinancierd, dat is uniek!’

Lees verder
Beter Benutten creëert bewustwording in de Cleantech Regio

Beter Benutten creëert bewustwording in de Cleantech Regio

‘Beter Benutten past uitstekend bij onze filosofie’, vindt Jos Penninx, portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit van de Cleantech Regio. ‘We krijgen in deze regio echt dingen voor elkaar op het gebied van mobiliteit. De afgelopen jaren hebben we succesvol ingezet op de fiets als alternatief voor de auto.’

‘De samenwerking tussen de drie steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen is zeer goed. We zijn dan ook erg blij met Beter Benutten. Het is ontzettend belangrijk om in de denkwereld van burgers en bedrijven te kruipen. Ik ben erg positief over de stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet. De mobiliteit is vooral verbeterd door een gerichte gedragsaanpak en focussen op bewustwording.'

Lees verder
Kalender

25 augustus 2017 - Kijkje in de werkplaats van Partnership Talking Traffic Special: Nood- en hulpdiensten
Meer informatie

25 augustus 2017 - Kijkje in de werkplaats van Partnership Talking Traffic: Openbaar vervoer
Meer informatie

12 september 2017 - BREIKERS-Café: vitaliteit en duurzame mobiliteit
Meer informatie

21 september 2017 - Nationaal Fietscongres op 20 en 21 september in Tilburg
Meer informatie

28 september 2017 - Demodag Talking Traffic Logistiek
Meer informatie

2 november 2017 - Nationaal Verkeerskundecongres op 2 november in Zwolle
Meer informatie

22 november 2017 - Verkeer Mobiliteit & Parkeren
Meer informatie
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de programmadirectie Beter
Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu


Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier

 
Platform Beter Benutten
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.