39 miljoen voor logistieke sector

Het programma Beter Benutten richt zich niet alleen op personenmobiliteit, maar ook op goederenvervoer. De vervoerders en verladers spelen en belangrijke rol om de files in ons land te verminderen. Hoewel niet al het vervoer buiten de spits kan plaatsvinden, kan de druk van het goederentransport op de spits wel verminderen. Enkele cijfers: het aandeel van het vrachtverkeer op de weg is 10% en als we hierbij het bestelverkeer optellen gaat het om maar liefst 20%. Bovendien nemen vrachtauto’s door hun grootte relatief meer wegcapaciteit in beslag. Hierdoor heeft een spitsmijding van een vrachtauto ruim twee keer zoveel effect dan bij een personenauto. Kortom: de sector Logistiek met verladers en vervoerders kan een significante bijdrage leveren aan de bereikbaarheidsdoelen van BB.

Beter Benutten

Het programma Beter Benutten, de regionale overheden en het bedrijfsleven slaan met het gezamenlijke programma Beter Benutten de handen ineen voor een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s van Nederland. Tot 2018 trekken de betrokken partijen daar in totaal € 600 mln voor uit. Binnen dit programma krijgt ook de logistieke sector veel aandacht. Betrokken overheden en bedrijfsleven hebben de intentie om gezamenlijk projecten uit te voeren ter waarde van € 39 miljoen.

Samenwerking

Bij het uitvoeren van de plannen wordt nauw samengewerkt met brancheorganisaties EVO en TLN. Daarnaast is er sprake van afstemming van de maatregelen met programma’s die vanuit een andere invalshoek een concurrerende en duurzame logistiek stimuleren, zoals de Topsector Logistiek en de Green Deal Zero Emission Stedelijke Distributie.

Logistieke vraagstukken

Komende periode tot 2018 staan de volgende vraagstukken centraal:

  • Hoe kansen te verzilveren voor lagere transportkosten, betere milieuprestaties en minder ritten in de spits?
  • Hoe te komen tot meer samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten zodat er mogelijkheden kunnen worden benut voor verdere logistieke efficiency?
  • Wat is er voor nodig om de binnenvaart of het spoor een aantrekkelijke alternatief te laten zijn voor weggebruik?  
  • Welke slimme arrangementen zijn mogelijk voor meer efficiënte stadsdistributie, inclusief de bijbehorende retourstromen?

Win-win

Er zijn plannen opgesteld om praktische oplossingen te vinden voor bovengenoemde vraagstukken. Zodanig dat de bedrijven zelf profijt hebben van slimmere, goedkopere en/of duurzamere logistiek, en dat er tegelijkertijd minder vrachtauto’s in de file staan. Dat is win-win, voor zowel de logistiek, duurzaamheid en leefomgeving en indirect ook voor de personenmobiliteit. De inzet is dat er voor de betrokken private partijen steeds sprake is van een positieve businesscase. De bedoeling is immers dat de maatregelen leiden tot structurele logistieke aanpassingen bij de betrokken bedrijven, ook nadat ondersteuning vanuit Beter Benutten is beëindigd. Uiteindelijk doel is immers om door een betere bereikbaarheid van de drukste regio’s in Nederland bij te dragen aan betere economie.

Projecten