Incidenten

Jaarlijks stranden er 20.000 tot 30.000 vrachtauto’s en circa 200.000 personenauto’s. De files die hierdoor ontstaan zorgen voor veel onverwachte en soms langdurige vertraging. Door slimme maatregelen te treffen kunnen we het aantal ongevallen en gestrande voertuigen en daarmee de files verminderen.

Met ITS-diensten kunnen we chauffeurs tijdig - tijdens of voorafgaand aan hun rit - informeren over een verhoogd risico op problemen met hun voertuig of over beperkingen onderweg. Zo kunnen we bandenspanning en overschrijding van maximale belasting van voertuigen meten en direct individueel terugkoppelen. Of vrachtwagenchauffeurs ruim van tevoren berichten over maximale doorrijhoogtes of obstakels die zij op hun route tegenkomen. Daardoor kunnen ze tijdig een alternatieve route kiezen of hun snelheid aanpassen. Hiermee neemt het aantal incidenten af en voorkomen we onnodige vertraging.

Een dataplatform moet informatie-uitwisseling stroomlijnen tussen publieke en private organisaties die direct betrokken zijn bij de afhandeling van incidenten, zoals wegbeheerders, bergingsbedrijven en verzekeraars. Doel is een volledige, real time registratie en een snellere afhandeling.