IMMA

IMMA staat voor Integrale Mobiliteits Management Architectuur en bundelde de kennis en ervaring die is opgedaan op het gebied van ITS, spitsmijden, fietsprojecten en gedrag. IMMA was een startkwalificatie voor de organisatie van 0-metingen, werven, volgen en belonen van deelnemers aan bijvoorbeeld fiets- en spitsmijdenprojecten en verkeersonderzoeken. IMMA zorgde voor een uniforme, efficiënte en verifieerbare manier van de uitvoering hiervan, waarbij vaak app’s gebruikt werden. Daarbij was expliciet aandacht voor de privacy van deelnemers. Een privacyprotocol bood gebruikers zekerheid dat de wetgeving op het gebied van privacy zorgvuldig werd toegepast.

IMMA leverde dus meerdere voordelen. Reizigers profiteerden omdat meedoen aan projecten de zekerheid bood dat wetgeving op het gebied van privacy toegepast werd. Bovendien werd meedoen makkelijker gemaakt. Marktpartijen konden hun businesscase rendabel maken, overheden konden spitsmijden, fiets- en onderzoeksprojecten sneller en tegen lagere kosten aanbesteden en uitvoeren. Daarnaast konden IMMA-projecten op een vergelijkbare manier geëvalueerd en bijgestuurd worden.