Gedrag

Fietser

Inzicht in het gedrag van fietsers en reizigers is van wezenlijk belang voor nog betere en effectievere projecten. Gedragsinterventies en gedragsaspecten bij fietsprojecten in combinatie met aanbod– en vraagmaatregelen geven veel inzichten in hoe de (potentiële) fietser fietst en reist. Het redeneren vanuit het perspectief van de reiziger en zijn motieven helpt bij het vormgeven van effectieve maatregelen. Dit levert aantoonbaar betere resultaten.

Inzicht in gedragsinterventies en -aspecten

Met meerdere Beter Benutten projecten is ervaring opgedaan op het gebied van actieve fietsstimulering. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van een tijdelijke geldelijke beloning of punten sparen bij gefietste kilometers. Ook komt een combinatie van fietsstimulering of fietscampagnes met een verbeterde fiets-infrastructuur (regionale fietssnelweg) veel voor in Beter Benutten projecten. Voor meer inzicht in gedrag en het bundelen en delen van kennis deden we het volgende:

  • Het delen van (bovenregionale) leerervaringen van de Beter Benutten fietsprojecten rond gedrag. We verzamelden, bundelden en analyseerden de leerervaringen uit de verschillende fietsprojecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verschillende soorten aanpakken en werkwijzen, de succes- en faalfactoren, en het zicht op gedragsprincipes die voor de uitvoering en draagvlak van gedragsmaatregelen en fietsstimulering relevant zijn.
  • We keken naar de rol van gedragskundige aspecten bij het bepalen en uitvoeren van fiets(infra)maatregelen en wat nodig was om dit als een meer natuurlijke component in analyse en fietsbeleid te kunnen toepassen.
  • Tot slot brachten we de ‘witte vlekken’ en kennislacunes in kaart en vulden deze aan daar waar dat aansloot bij Beter Benutten of herleidbaar was uit de Beter Benutten projecten.

Onderzoeken

Onderzoek: Change is cool, inzichten uit fietsstimuleringsprojecten

Januari 2016. Wat werkt wel? En wat werkt niet? In "Change is cool – inzichten uit fietsstimuleringsprojecten" hebben XTNT, &Morgen en MuConsult de kennis en ervaring met fietsstimuleringsprojecten in verschillende regio’s in Nederland gebundeld en verwerkt in praktische inzichten. Deze inzichten komen uitgebreid aan bod in dit e-book en helpen je een succesvol fietsstimuleringsproject te starten. Of zoals Joost Beenker, projectleiders Maastricht Bereikbaar, zegt over het e-book: "Leest als een trein en biedt een zeer mooie kapstok". Het e-book is gratis te downloaden via deze link.

Onderzoek D&B 

In juli 2015 presenteerde bureau Dijksterhuis & van Baaren (D&B) de resultaten van het onderzoek naar het effect van fietsstimuleringsprojecten in het programma Beter Benutten. En wat blijkt: iedere deelnemer kan een gemotiveerde fietser of zelfs een ambassadeur worden. Niet de persoonskenmerken van een deelnemer, maar de ingrediënten van een  project spelen daarin een belangrijke rol. Denk hierbij aan goede en duidelijke informatievoorziening, goedwerkende apps en een gebruikersvriendelijke website. Meer informatie.