Fiets

Fietsen zit ons in de genen. Er is geen land waar meer gefietst wordt en geen land met meer fietsen per inwoner dan Nederland. Het fietsgebruik in ons land is ongekend hoog; ruim een kwart van alle verplaatsingen gaat per fiets. Het fietsgebruik neemt nog steeds toe en dit is vooral zichtbaar in de Nederlandse steden.

Er is nog steeds winst te behalen als het gaat om mensen uit de auto op de fiets te krijgen. Meer dan de helft van alle autoritten is namelijk korter dan 7,5 kilometer, een afstand die de meeste fietsers acceptabel vinden. Samen met de regio’s werken we aan het stimuleren van de overstap van de auto naar de fiets. Daarmee levert de fiets een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid.

Samenwerking

De huidige fietsprojecten hebben vaak een lokaal karakter, maar met komst van meer stedelijke regio’s en door de grotere actieradius van de e-bike wordt er steeds meer tussen provincies en gemeenten gefietst. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen partijen om bereikbaarheidsproblemen het hoofd te bieden.

Fietsprojecten 2011-2018

Al vanaf het begin van het programma Beter Benutten in 2011 is er door de regio’s stevig ingezet op fietsprojecten. De komende periode tot 2018 kijken we vanuit het programma vooral naar hoe we de kennis en kunde voortkomend uit deze projecten kunnen borgen en delen. De Beter Benutten-aanpak genereert kennis, samenwerkingsverbanden en fietsmaatregelen die, ook na afloop van het programma, bijdragen aan het beter benutten van potentieel van de fiets.  

Doelen thema Fiets

Tot 2018 heeft het thema Fiets de volgende doelen:

  • Het creëren van een goed netwerk voor bovenregionale kennisuitwisseling en samenwerking.
  • Het bevorderen en toepassen van gedragskundige kennis bij opzetten en uitvoeren van fietsprojecten.
  • Meer inzicht krijgen in de effecten van fietsprojecten en hoe die te meten.

Samenwerkingstrajecten

 Verder werken we vanuit Beter Benutten mee aan de volgende samenwerkingstrajecten:

Raakvlakken  

Het thema Fiets heeft veel raakvlakken met andere thema’s binnen Beter Benutten. Denk aan ITS, IMMA, Werkgeversaanpak en Duurzaamheid. Waar nodig leggen we de link of verwijzen we door.