Brabant In-Car III

In de provincie Noord-Brabant vonden de afgelopen jaren succesvolle proeven met in-car-technieken plaats. Deze technieken hebben als doel het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden door hen individueel te informeren via smartphone, tablet of navigatiesysteem. Het logische gevolg van Brabant in-car I (testen van nieuwe technieken) en Brabant in-car II (inzicht geven in opschaalmogelijkheden) is Brabant in-car III (BIC III). Binnen dit programma lag de nadruk op het oplossen van concrete doorstromingsproblemen op de A67. Lees de evaluatie hier

De A67 is een snelweg met 2x2-rijbanen, veel vrachtverkeer, korte invoegstroken en veel woon-werkverkeer in de spits. Er gebeuren zo’n vierhonderd ongelukken per jaar, waarvan veertig procent met vrachtauto’s. In het algemeen stroomt het verkeer er slecht door en is de weg onveilig.

Drie projecten BIC III

Daarom presenteerden eind oktober 2013 drie consortia hun projectvoorstel waarmee ze de doorstroming van het verkeer wilden bevorderen. Dat gebeurde tijdens de kick-off bijeenkomst van BIC III. De consortia droegen zelf 2,1 miljoen euro bij aan het project; vanuit de overheid was er een subsidiebudget van 1,5 miljoen euro. 

De volgende drie consortia werkten met de volgende projecten mee aan BIC III:

1. Smoover: De pilot in BIC III heeft laten zien dat Smoover kan bijdragen aan het terugdringen van files, maar ook dat er nog werk aan de winkel is. De bedrijven achter Smoover willen doorgaan met de ontwikkeling, zij het in het besef dat consumentenmarketing een brug te ver voor hen is. Het verdienmodel wordt daarom aangepast van Business to Consumer naar Business to Business, en Smoover is inmiddels in gesprek met potentiële partners om de dienst in hun eigen informatiesuite op te nemen. De kans dat we binnenkort Smoover als onderdeel van een andere dienst gaan tegenkomen wordt door hen zelf als vrij groot ingeschat. Smoover had als enige landelijke dekking met hun app en hadden als speerpunt en ver van tevoren voorspellen van files.

2 ZOOF: Dit consortium (gestart met de werktitel ‘Doorstroomrijden’) wilde weggebruikers tijdens het autorijden actuele, individuele rijadviezen verstrekken, zodat ze hun rijgedrag zodanig aanpassen dat filevorming werd tegengegaan. Dat gebeurde via een app die als second screen in de auto kan worden gedraaid. Weggebruikers kregen punten als ze de adviezen van de app opvolgden (gamification). De punten die met ZOOF werden verdiend, leverden allerlei mooie voordelen op bij ZOOF-partners: dat zijn bedrijven die zich bij ZOOF hebben aangesloten en die gebruikers van ZOOF voordeel boden op hun producten en diensten.

3 Blikr: zal naar zeggen van woordvoerder “Technolution” grondig worden aangepast om de in BIC III verzamelde ervaringen te kunnen verwerken in de app. Deze zal opnieuw worden geïntroduceerd als onderdeel van de informatiediensten die worden ontwikkeld in het kader van het Beter Benutten project “Spookfiles A58”. Aanvankelijk als connected dienst die gebruik maakt van cellulaire communicatietechniek (GPRS/UMTS), maar hopelijk nog dit jaar ook in een variant die geschikt is voor het gebruik van de nieuwe coöperatieve techniek (wifi-p). Afhankelijk van de resultaten die met deze nieuwe variant van de dienst worden bereikt in “Spookfiles A58”, zal vervolgens worden bekeken wat de beste route is om met Blikr verder te gaan.

Vervolg

Na afronding van het project Brabant in-car III gaan de apps elk op hun eigen manier verder. ZOOF maakt ook deel uit van het project Spookfiles en biedt hun dienst aan op zowel de A67 en de A58. ZOOF blijft actief werken aan de app en wil ook het dekkingsgebied verder gaan uitbreiden. Blikr is aan het eind van het project eind 2014 gestopt met hun app. Het Blikr concept wordt door consortiumpartner Technolution verder evenals ZOOF gebruikt in het project Spookfiles A58. De kennis en ervaringen Blikr worden voortgezet in de app FlowPatrol, die werkt op de A58.

Smoover is per 15 april 2015 gestopt met de dienst. De partners van het Smoover consortium willen de algoritmes van Smoover aanbieden aan bestaande en opkomende navigatie providers. Smoover zet dus in op een b2b oplossing en is op zoek naar partners om kennis uit te wisselen.

BIC III factsheet en video

Er is een factsheet BIC III beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. Onderstaande video geeft een beeld van het BIC III project.

 

Omroep Brabant: Sneller en veiliger over de snelweg met de verkeersapps: Smoover, Zoof en Blikker