Blauwe golf

Doel van de maatregel Blauwe Golf is betere informatie-uitwisseling tussen vaarwegbeheerders, vaarweggebruikers en wegverkeer, met betrekking tot real time openingstijden van bruggen en sluizen en de beschikbaarheid van ligplaatsen. Het effect hiervan in de regio is onder andere een betere doorstroming van vaarweg- en wegverkeer, een beter voorspelbare vaar- en reistijd en kostenbesparing voor vaarweggebruikers.

In dit project wordt voortgebouwd op positieve resultaten met de vaarwegbeheerders in Zuid- en Noord Holland. De verdere uitrol van de blauwe golf zal in plaats vinden in een vijftal regio’s in Noord Oost Nederland.

Haaglanden en Rotterdam

Open bruggen kunnen het wegverkeer hinder veroorzaken. Daarom is het handig er slim mee om te gaan. De Provincie Zuid-Holland geeft de verwachte openingstijden van de bruggen door zodat zowel de binnenvaart als het wegverkeer hier rekening mee kunnen houden. Beide partijen weten circa 5 minuten van tevoren wanneer de bruggen open gaan. De schipper kan zijn snelheid aanpassen zodat hij varend de brug door kan en de openingstijden beperkt blijven. De logistieke sector en automobilisten kunnen hierop anticiperen. Deze informatie wordt verwerkt in toekomstige navigatiesystemen en is nu al te vinden op www.brug-open.nl