Intelligente verkeersregelinstallaties

Binnen het Partnership Talking Traffic wordt onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie verkeerslichten (iVRI’s): intelligente verkeersregelinstallaties die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen.

Dit biedt mogelijkheden om bepaalde verkeersstromen prioriteit te geven boven andere. Het geven van groen licht aan vrachtverkeer geeft besparingen in tijd, brandstof en CO2. En door een verlaging van emissies en minder onnodig stoppen en optrekken vermindert de druk op steden.

Ruim 1200 kruisingen in Nederland worden op deze manier aangepast. Regelingen van verkeerslichten die niet passen bij het werkelijke verkeersaanbod zorgen op dit moment nog voor zo’n € 90 miljoen maatschappelijke schade per jaar. Het afstellen van verkeersregelinstallaties verloopt straks continu en volautomatisch, met optimalisatie als uitgangspunt.

In de iVRI-viewer is precies te zien waar de nieuwe generatie verkeerslichten komen of zelfs al operationeel zijn.

Leveranciers maken afspraken over intelligente verkeersregelinstallaties

Leveranciers van verkeersregelinstallaties (VRI’s) en verkeersregelingen realiseren in 2017 een nieuwe generatie verkeerslichten, waarbij interoperabiliteit gewaarborgd is. Dit betekent dat een wegbeheerder systeemcomponenten (de hardware) en software van iedere leverancier en dienstverlener probleemloos kan combineren. Dit bekrachtigden de leveranciers met de ondertekening van ‘Verkeerslichten van de toekomst’ op 23 november op de beurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in Houten. Deze gezamenlijke verklaring vloeit voort uit de afspraken in het Partnership Talking Traffic, waarin overheid en markt werken aan het verbeteren van bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid door real-time informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen.

Onderdeel van de afspraken is dat leveranciers internationale standaarden voor data-uitwisseling hanteren. Dit zorgt er onder meer voor dat alle verkeerslichten kunnen communiceren met ieder automerk dat hiervoor een voorziening aan boord heeft. Intelligente VRI’s (iVRI’s) zijn de nieuwe generatie verkeersregelinstallaties en kunnen niet alleen informatie zenden (tijd tot rood, tijd tot groen) maar ook informatie ontvangen en op tijd  ‘zien’ welk verkeer er aan komt. Real-time optimalisatie van de regelingen en prioriteit geven op een kruising aan bepaalde groepen weggebruikers (OV, zware vrachtwagens, fietsers, nood- en hulpdiensten) wordt hiermee mogelijk voor wegbeheerders. Dit ondersteunt het functioneel beheer van verkeersregelingen, dat nogal eens een sluitpost vormt voor wegbeheerders. Dit bespaart wegbeheerders geld en weggeberuikers onnodige wachttijden en vertragingen.

Betere marktwerking, meer innovatie

De leveranciers zijn trots op de samenwerking. Frank Legters, Directeur Transport & Environment bij Royal HaskoningDHV: “Snelle dataverwerking, het real time optimaliseren van verkeersafhandeling en vrij toegankelijke verkeersapplicaties: belangrijk instrumentarium voor wegbeheerders om doorstroming op hun netwerk te verbeteren. Het Partnerschap Talking Traffic is de versnellingskamer die dit realiteit maakt.” Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering bij de provincie Noord-Holland is blij met de beloftes van de verkeersindustrie. “Deze bedrijven zijn waardevolle partners in innovatie en het moderniseren van verkeersmanagement. Bovendien kunnen we hiermee voorsorteren op de zelfrijdende auto. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we niet afhankelijk zijn van één leverancier voor de hardware op straat en software om het verkeer op een slimme manieren te regelen. Zo ontstaat een betere marktwerking en is meer innovatie mogelijk”. De verwachting is dat in 2017 circa 1200 kruisingen in heel Nederland met een connected of coöperatieve verkeersregelinstallatie worden uitgerust.

De verklaring ‘Verkeerslichten van de toekomst’ is namens de verkeersindustrie ondertekend door Dynniq, KoHartog, Royal HaskoningDHV, Siemens, Swarco, Sweco, Vialis en Ziut.

Update: De eerste bestelling binnen het Partnership Talking Traffic is voor Helmond en Dynniq