Wat is Beter Benutten?

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder over Beter Benutten

Nieuws

Consequenties moties voor spitsmijdenprojecten

21 juli 2016

Vlak voor het Kamerreces zijn er in het Verslag Algemeen Overleg Spitsmijden drie moties aangenomen door de Tweede Kamer. In de afgelopen weken zijn de programmamanagers en de gekwalificeerde marktpartijen op hoogte gebracht van de consequenties voor de spitsmijdenprojecten.

Veel belangstelling voor P+Fiets

21 juli 2016

Na de succesvolle lancering van de uitgave P+Fiets in februari 2016 is de belangstelling voor dit concept snel toegenomen. Aanvankelijk was de insteek om vanuit het Beter Benutten programma bij te dragen aan betere bereikbaar van de twaalf regio’s, maar met de uitgave P+Fiets bereiken we inmiddels nog meer gebieden en gemeenten. Dit succes is mede te danken aan samenwerking met de ANWB die twintig kansrijke gemeenten aanmoedigt hiermee aan de slag te gaan.

3e landelijke bijeenkomst logistiek makelaars

20 juli 2016

Op 7 juli vond alweer de 3e landelijke bijeenkomst van de logistiek makelaars plaats. Deze bijeenkomsten zijn in het leven geroepen voor professionals in de logistiek die samen met bedrijven alternatieven zoeken voor ritten in de spits. Omdat de meeste regio’s gebruik maken van logistiek makelaars is het thema Logistiek eind 2015 gestart met een periodiek landelijk treffen zodat opgedane kennis en kunde gedeeld kan worden. Vooral ook omdat veel verladers en vervoerders landelijk en/of regio overstijgend werken.

Meer nieuws