Wat is Beter Benutten?

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder over Beter Benutten

Nieuws

Demo A58 – zelfrijdende auto’s kijken (veel) verder dan de voorruit

29 mei 2016

In een recente demonstratie is getoond dat een treintje van zelfrijdende auto’s kan reageren op het verkeer enkele kilometers verderop. Deze demonstratie is op verzoek van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door TNO en de partners van het project Spookfiles A58 uitgevoerd in een werkelijke verkeerssituatie op de A58.
De drie voertuigen hebben eerder laten zien op elkaar te kunnen reageren. Door gelijktijdig te remmen en op te trekken, rijdt het peloton gelijkmatiger.

'Het intelligenter maken van VRI’s levert ook nog eens mooie bijvangst op'

27 mei 2016

Aldus Leon Deckers, lid van de werkgroep ’Intelligente Kruispunten’. Maar wat is precies een intelligent kruispunt? Daaronder verstaan we een kruispunt met een VRI (verkeersregelinstallatie) die slimmer kan regelen dan de huidige generatie verkeerslichten. Deze VRI weet in detail hoeveel verkeersdeelnemers eraan komen en wie van deze deelnemers ‘voorrang’ moet krijgen. Of hoeveel tijd stilstaande verkeersdeelnemers nog moeten wachten. De basis hiervoor is natuurlijk de Intelligente Verkeersregelinstallatie (de iVRI). We werken met z’n allen aan deze mooie ontwikkeling, waardoor we Intelligente Kruispunten mogelijk maken.

1 en 2 juni: Nationaal Fietscongres

26 mei 2016

Op 1 en 2 juni vindt de 5de editie van het Nationaal Fietscongres plaats. Dit keer is het in Groningen met als thema “Er gaat niets boven de fiets”. Het thema verwijst niet alleen naar de Groningse slogan, maar ook naar het toenemende belang dat aan de fiets wordt toegekend op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit, economie, duurzaamheid en gezondheid. Deze positieve ontwikkeling zorgt ook voor nieuwe uitdagingen ondere rondom infrastructuur, gedragsbeïnvloeding, regelgeving, variëteit aan fietsvoertuigen en meer. Het nationaal fietscongres stimuleert kennisuitwisseling, biedt ruimte voor baanbrekende visies en brengt mensen bij elkaar. Hieronder een greep uit het programma met een bijdrage vanuit Beter Benutten.

Meer nieuws