Wat is Beter Benutten?

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

Beter Benutten is een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees verder over Beter Benutten

Nieuws

Deventer gaat voor schone stadslogistiek

22 juni 2017

Een bereikbare, leefbare binnenstad. Én een binnenstad die economisch aantrekkelijk blijft dankzij slimme logistiek en bevoorrading. Voor deze doelen gaat de gemeente Deventer, samen met Zwolle en Enschede. De steden gaan hun stadslogistiek – bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels – verduurzamen. In 2025 moeten CO2, NOx, fijnstof en het geluid dat stadslogistiek veroorzaakt, zijn teruggebracht tot vrijwel nul. De steden ondertekenden hiervoor eind juni gezamenlijk de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES).

Samenwerkende regio investeert in Slimmer verkeersmanagement:

22 juni 2017

Dit jaar worden 52 verkeersregelinstallaties op de strategische routes in de regio Arnhem Nijmegen  omgebouwd naar intelligente  verkeersregelinstallaties (zogeheten i-vri’s).  Met deze slimme technologie zal de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de regio en Gelderland verbeterd worden. De nieuwe technologie werkt op basis van real-time data van diverse bronnen en brengt deze informatie direct bij de weggebruiker. Hiermee maakt de regio zich klaar voor de toekomst zodat reizigers, met de auto, fiets en OV,  beter geïnformeerd, sneller en veiliger hun reis door de regio en de steden kunnen afleggen.

Overheden bieden bedrijven hulp voor verminderen vrachtverkeer

21 juni 2017

Met het programma Logistiek in Brabant willen het ministerie van I&M, provincie Noord-Brabant en enkele grote gemeenten in Brabant bedrijven stimuleren om het aantal vrachtbewegingen in de spits terug te dringen. Een stimuleringsprogramma biedt bedrijven onder andere hulp van een expert om te onderzoeken hoe ze hun logistieke bedrijfsvoering efficiënter kunnen maken. Voor concrete verbeterprojecten die leiden tot minder vrachtverkeer in de spits kunnen bedrijven ook een subsidie aanvragen. Een efficiënte en innovatieve logistiek en een goede bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor gezonde economische groei in de provincie Noord-Brabant.

Meer nieuws