Wat was Beter Benutten?

In het programma Beter Benutten werkten Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Sinds 2011 hebben de maatregelen geleid tot 48.000 spitsmijdingen per dag. Dit draagt bij aan 19% minder vertraging in de spits op specifieke Beter Benutten trajecten. Deze resultaten zijn behaald met een pakket van ruim 350 praktische, meetbare maatregelen.

In 2014 is besloten het programma voort te zetten en gingen Rijk, regio en bedrijfsleven in twaalf regio’s aan de slag met het Vervolgprogramma Beter Benutten. Doel was de reistijd te verkorten met 10% in de drukste gebieden. In de gereedschapskist een brede mix van maatregelen met vaak een blijvend effect. De maatregelen verbeteren de verkeersafwikkeling en prikkelen om de spits te mijden. Denk aan aanpassingen van op- of afritten en smart mobility maatregelen. De samenwerking tussen overheden en bedrijven is belangrijk en leidt tot mooie resultaten. Werknemers pakken bijvoorbeeld vaker de fiets. In totaal zijn er ruim 460 maatregelen genomen.

Met een eindresultaat van 13% minder reistijd in de drukste gebieden heeft het programma haar doelstelling ruimschoots gehaald. Dagelijks rijden er gemiddeld 80.000 voertuigen minder in de spits. Ook is er jaarlijks ruim 61.000 ton CO₂ bespaard en fietsen 60.000 mensen vaker naar hun werk.

Lees verder over Beter Benutten